Välkommen till RADPOINT

Vi är experter på IT-säkerhet, nätverk och applikationsleverans. Bolagets erbjudande riktar sig mot organisationer som önskar utöka skyddsnivåer, säkerställa driftsäkerhet, tillgänglighet samt produktivitet. RADPOINT vinner kundförtroenden baserat på sakliga funktionella dialoger, kunskap och engagemang. Resultatet av ett samarbete med RADPOINT innebär högkvalitativa leveranser implementerade inom projektets givna ramar (tid/ekonomi/funktion)

Kvalité i leveransen säkerställs genom:

rpbullet Mångårig erfarenhet
rpbullet Bästa produktkunskap
rpbullet Processstyrd arbetsmetodik (RAD)

© Copyright 2008-2015 RADPOINT AB · Dalvägen 14, 3tr · 165 70 SOLNA · Telefon: 08-400 270 01 · info@radpoint.se