Skydda information i Office 365 (Webinar)

Office 365 har valts eller utvärderas av många organisationer bl.a. för att öka produktivitet och främja kollaboration såväl internt som externt. Office 365 är en software-as-a-service (SaaS) och eliminerar dessutom traditionella IT-driftskostnader.

Baksidan av myntet kan vara säkerheten: hur skyddar vi organisationens data?

Ta del av informationen i ett webinar som avhandlar hur data kan skyddas i Office 365:
rpbullet Förstå hur Office 365 används av våra användare
rpbullet Identifiera känsligt innehåll/data (som betalningsinformation, patientjournaler, källkod) som delas ut
rpbullet Automatiserad identifiering av riskabla eller avvikande beteenden
rpbullet Automatisera skydd mot dataintrång

Klicka här för att starta Webinar

PAN-OS Version 7

Palo Alto Networks har lanserat version 7.o av sitt operativsystem PAN-OS som introducerar fler än 70 (!) nya funktioner. Målet med denna release är att minska tidsgapen inom tre fundamentala områden:

rpbullet Alert till Action (=Från larm till skydd)
rpbullet Okänt till känt hot (=Upptäck okända hot och selektera ut vilka av dem som är av kritisk karaktär)
rpbullet Policy till Implementation (=Helhetsgreppet av att effektivt administrera och verkställa policys)

Kontakta RADPOINT för att diskutera säkerhets-automation och hur ni kan dra nytta av de nya funktionerna i PAN-OS 7.0 i er miljö.

PAN-OS New Features Guide Version 7.0

Sweden Partner of the Year 2014

poy
”As a channel-driven company, we choose to work with the highest-performing partners to meet customer demand for a true next-generation enterprise security platform,” said Luc Vervoort, Director, EMEA Channels, Palo Alto Networks. ”We congratulate RADPOINT for a great year, and look forward to continued success.”

Vi omsätter teknisk innovation till konkreta kundfördelar.

difference
Vision: Sveriges erkänt ledande nätverks- och säkerhetspartner i att omsätta teknisk innovation till konkreta kundfördelar (=Öka skyddsnivåer, driftsäkerhet, tillgänglighet och produktivitet)

… genom delaktighet, lagkänsla och respekt arbetar vi långsiktigt tillsammans med kunder, medarbetare och tillverkare inom ett område vi brinner för.

Kvalité i leveransen säkerställs genom:

rpbullet Mångårig erfarenhet check
rpbullet Bästa produktkunskap .
rpbullet Processstyrd arbetsmetodik (RAD)

Resultatet av ett samarbete med RADPOINT innebär högkvalitativa leveranser implementerade inom projektets giva ramar (tid/ekonomi/funktion)