Brinner du för trådlösa nätverk och identitetshantering? Bra! Vi vill nu välkomna nästa kollega som älskar Wi-Fi och identitetshantering

Vem är du?
Du har ett stort generellt intresse för teknik och håller dig gärna uppdaterad om nya händelser inom området. Du har jobbat med bland annat installation och support av företags-WLAN och identitetshantering. Vidare ser vi att du har erfarenhet av design av trådlösa nätverk, standarderna i IEEE 802.11-familjen och Wireshark. Vi tror även att det är en fördel om du har erfarenhet från enklare installation och support av switchar, AD/LDAP, SAML, single sign-on (SSO) och multifaktorautentisering (MFA).

I rollen som expertkonsult inom Wi-Fi och Identity as a Service (IDaaS) kommer du få möjlighet att arbeta med bl a:

• Projekt och implementationer
.. Leda och projektera införanden tillsammans med våra spännande kunder och deras kravställare.
.. Ta ett fortsatt helhetsansvar för implementationen.
• Vara uppdaterad på produkterna genom att t.ex.
.. delta på leverantörsevents där information delges om nya funktioner eller förändringar presenteras.
.. inhämta information på egen hand genom t.ex. leverantörens hemsidor.
.. sondera marknaden och ha kännedom om konkurrenter inom samma område och vad som är deras styrkor respektive svagheter.
• Certifieringar – ta samtliga certifieringar inom produktområdet för att nå djup kunskap om produktens funktion och implementation.
• Att ansvara för att test- och/eller demonstrationsmiljö finns tillgänglig för laborationer av teknik och/eller för demonstrationer.
• Dokumentation – dokumentera de installationer som genomförts samt utforma och förbättra dokumentations- och projektmallar.

I rollen ingår även att:
• utarbeta pedagogiska presentationer inför kundmöten som mappar kundens situation i det fall man träffat kunden tidigare och vara påläst tekniskt och funktionsmässigt.
• genomföra kundpresentationer och identifiera säljmöjligheter för RADPOINT:s hela erbjudande.
• genomföra demonstrationer av produkterna, till exempel genom en ”proof of concept”-installation.
• involvera säljare eller andra kollegor för de områden som inte är inom Wi-Fi eller IDaaS.

RADPOINT arbetar med Aerohive som leverantör för Wi-Fi – ett modernt och framåtsträvande företag vars produkt funktionalitetsmässigt utklassar andra produkter på marknaden. För identitetshantering har vi valt Okta, vilka är marknadsledande inom bl a förenkling av distribution och livscykelhantering av användarkonton.

Välkommen till RADPOINT – ett kompetent och supertrevligt team av säkerhetsexperter!

Intresseanmälan