Produkter

RADPOINT är experter på nätverkssäkerhet och applikationsleverans. Vi hjälper våra kunder att förbättra driftsäkerhet, skyddsnivåer och insynsförmåga i kritiska IT-miljöer. Vi arbetar med selektivt utvalda innovationsteknologier där vi kan påvisa väsentliga och positiva skillnader.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks levererar en säkerhetsplattform baserat på brandväggar, en molnbaserad sandlåda, avancerat endpointskydd och funktioner för att hantera SaaS-säkerhet. Produkterna är byggda från grunden utan påbyggda säkerhetstillägg i efterhand och är integrerade med varandra.

RADPOINT arbetar utifrån en ”best-practice”-modell vi kallar ”Grundplåt” och den har utvecklats under sju år. Detta för att skapa högsta skyddsnivå och skyddsverkan mot aktuell hotbild. Grundplåten är ett sätt att använda vår och alla våra kunders erfarenhet av regler, allt för att maximera skyddsverkan och minska risken för falska positiver. RADPOINT har levererat och migrerat brandväggsmiljöer till Palo Alto Networks från marknadens alla erkända fabrikat. Våra kunder representerar de flesta branscher från mellanstora företag till krävande myndigheter och stora globala organisationer.
RADPOINT har sedan 2009, årligen utsetts till Palo Alto Networks Partner of the Year. Testa oss gärna!

Läs Mer

Extreme Networks

Dagens nätverk är bärare av all infrastruktur med krav på säkerhet, enkel konfiguration, underhåll och automation. RADPOINT har utvecklat en design för nätverk som ger den moduläritet, tålighet och prestanda som våra kunder kräver av oss för att klara sina egna krav på utveckling av IT-tjänster med högsta tillgänglighet. RADPOINT´s design bärs upp av Extreme Networks switchar med genomgående fördelar; ett gemensamt operativsystem och möjligheter för automation och managering med produkter inom spannet för Edge, Datacenter och ”Cloud”.

Läs Mer

Aerohive Networks

Äntligen kan driftkritiska trådlösa Wi-Fi-nätverk byggas i mindre skala utan funktionskompromisser och höga startkostnader, för att utökas efter behov med tydlig kalkylerbar kostnadskontroll, utan något praktiskt stopp kapacitetsmässigt. Aerohive Networks skär kostnader och komplexitet när man bygger medelstora till stora trådlösa nätverk (Wi-Fi). Aerohive’s kooperativa kontroller-arkitektur med administration i egen virtuell miljö eller i molnet, effektiviserar trafikflödet samtidigt som single-point-of-failures helt elimineras.

Alla accesspunkter från Aerohive baseras på operativsystemet HiveOS med kooperativ controller-arkitektur. HiveOS möjliggör att accesspunkterna organiseras i grupper, eller “hives,” vilket medför funktionalitet som roaming, användarstyrd åtkomstkontroll och upprättande av brandväggspolicys (stateful firewall). Säkerhetsfunktionalitet och radiofrekvensverktyg hanteras också i ”hiven” och allt detta utan behovet av centralicerade eller dedicerade controllers. De olika modellerna av accesspunkter administreras genom HiveManager i molnet eller lokal virtuell instans.

Läs Mer

A10 Networks

RADPOINT bygger med produkter från A10 Networks lösningar som ökar prestanda och förbättrar tillgängligheten av viktiga applikationer.
Exempel på applikationer och tillämpningar är MS Exchange 2013, MS Lync 2013 och MS SharePoint 2013.

Lösningarna inkluderar dessutom väsentliga säkerhetsfunktioner för att dekryptera (SSLi), autentisera samt inspektera trafikflöden.

 • ADC - (Application Delivery Controller) levereras i flertalet olika modeller av fysiska-, virtuella- och hybrid-plattformar med gemensam nämnare att kritiska funktioner som WAF (Web Application Firewall), DAF (DNS Application Firewall) alla ingår utan behovet att addera kostasamma extra-licenser.
 • CGN - (Carrier Grade NAT) för storskaliga address- och protokollöversättningar hos operatörer.
 • TPS - Threat Protection System som detekterar och mitigerar DDoS(Distributed Denial of Service)-attacker

 • Läs Mer

  Extrahop

  ExtraHop skapar driftsintelligens i realtid genom analys och hälsokontroll av datan som flödar genom IT-miljön. Förmågan att alltid veta vad som faktiskt händer i IT-miljön effektiviserar driftsarbetet till att bli proaktivt och responsivt till förändrade verksamhetskrav. ExtraHop skapar värden för driftsorganisationen som utvinns ur Wire Data. Begreppet innefattar all kommunikation (=L2-L7) mellan system, inklusive transaktionsdata (payload). Genom realtidsanalys av ”wire data” kan prestanda, tillgänglighet och säkerhet i hela driftsmiljön förbättras radikalt.

  Läs Mer

  Netskope

  Upptäck alla dina molnapplikationer och förstå din molnrisk. Netskope gör det enkelt att genomdriva regelverk i realtid kring faktorer som med vem, vad, när, var och hur molnet används. I stället för att blockera en molnapplikation helt och hållet, kan du blockera en riskfylld åtgärd (t.ex. delning) när det är till någon utanför företaget, eller inom en viss applikationskategori (t.ex. från en finansiell eller HR applikation), eller för vissa personer eller grupper på vissa enheter. Lösningen stöder dina mobila och fjärranslutna enheter.

  Läs Mer

  Okta

  Många organisationer lever i en hybridarkitektur med både lokala applikationer och molnapplikationer (ex. Office 365, Box, Salesforce). Okta tillhandahåller verktyg för att ge SSO (Single-Sign-On) mot molnapplikationer med MFA (Multifaktor-autentisering) och effektiv hantering av provisionering av användarkonton till respektive molntjänst, under kontonas livscyklar. Okta är den perfekta lösningen för de organisationer som har tagit första steget till molnet och nu inför fler SaaS applikationer. Okta automatiserar administrationen av konton och identiteter, höjer säkerheten och förenklar åtkomst för användarna.

  Läs Mer

  Imperva

  RADPOINT levererar DDoS-skydd som tjänst för att kunna stå upp emot alla attacktyper (operatörsoberoende) mot kritiska publika webbtjänster. Tjänsterna baseras på erkända “Imperva Incapsula DDoS protection services” vilket backas upp av ett 24x7-supportteam, 99.999% upptid, levererade från globalt distribuerade datacenters som klarar de allra största överbelastningsattackerna . Tjänster för DDoS-skydd finns även för infrastruktur och namnservrar (DNS).

  Läs Mer

  Beyond Security

  Beyond Security utvecklar verktyg som testar nätverk, programvaror och webbapplikationer för säkerhetsmässiga svagheter och sårbarheter. Lösningen hjälper organisationen att identifiera sårbara system och prioritera arbetsinsatserna på desamma. Beyond Security använder kunskapen från SecuriTeam i utvecklingen av den automatiserade motorn i AVDS(Automated Vulnerability Detection System). Den automatiska analysen genererar en detaljerad sårbarhets-rapport med praktiska och enkla lösningar för att åtgärda upptäckta sårbarheter. AVDS-systemets sårbarhetsdatabas uppdateras regelbundet för att inkludera de senaste nyupptäckta sårbarheterna.

  Läs Mer

  Logpoint

  RADPOINT levererar SIEM-lösningar baserade på produkten LogPoint, för att samla in, analysera och övervaka logg och maskindata som genereras av applikationer, databaser, infrastruktur, känsliga tillgångar, tillverkningssystem eller säkerhetssystem. Genom att kombinera, utvinna och berika data från flera källor, ger LogPoint verksamheten möjlighet att proaktivt och reaktivt hantera säkerhetsincidenter och operativa uppgifter. Ett SIEM är en helt oumbärlig (obligatorisk) komponent för att i framtiden svara upp mot de krav som ställs i EU:s nya Dataskyddsförordning.

  Läs Mer


  Varonis

  Varonis är en ledande leverantör av mjukvarulösningar för att skydda data från insiderhot och cyberattacker. Genom en innovativ mjukvaruplattform kan man med Varonis analysera, säkra, hantera och migrera ostrukturerad data. Varonis är specialiserade på fil- och mejl-baserade system som innehåller värdefulla dokument, kalkylblad, presentationer, ljud- och video-filer, e-post, och text. Denna snabbt växande data innehåller ofta finansiell information, produktplaner, strategiska planer, immateriella rättigheter och konfidentiell information om anställda, kunder, o dyl. Varonis lösning används av IT- och verksamhetspersonal inom olika användningsområden såsom datasäkerhet, styrning och compliance, analys av användares beteenden (UBA), arkivering, filsökning, samt synkronisering och delning av filer. Varonis finns representerade över hela världen och hade vid årsskiftet 2015/16 cirka 4350 kunder inom flera olika segment.

  Läs Mer