RADPOINT Secure Operations

SecureOperations är tillförlitliga drifttjänster där RADPOINT tar ansvar för funktion, kvalité, tillgänglighet och förvaltning. Oavsett om det handlar om brandvägg, nätverk eller trådlöst Wi-Fi utgår tjänsten från att genom RADPOINT best-practices sätta konfigurationer och policys som skapar bästa funktion. Arbetssättet säkerställer att next-generation teknologin i tjänstens produkter kommer till nytta. Genom övervakning och rapportering säkerställer vi kvalité och SLA-uppfyllnad. Alla tjänster utförs av egen personal som är experter på IT-säkerhet och kommunikation med daglig fokus (support/drift) på de produktteknologier tjänsterna är utvecklade för.

Varför Secure Operations?

Vi har utfört driftsättningar av hundratals brandväggar, nätverkslösningar och Wi-Fi. Denna erfarenhet ligger till grund för hur vi själva ser att lösningen skall förvaltas. RADPOINT erbjuder alltid flexibilitet i tjänstens omfattning och SLA-nivå för att passa kundens behov. RADPOINT erbjuder "samdrift", modellen bygger på teknisk kunskapsöverföring för att utveckla kundens driftpersonal kunskapsmässigt. RADPOINT finns med som rådgivare och backup vid sjukdom, semestrar eller andra händelser där organisationen helt kan förlita sig på att RADPOINT tar fullt förvaltningsansvar. Drifttjänsten kan även levereras med fullt förvaltningsansvar av kontrakterad lösning, med endast administrativ läsåtkomst (eller ingen åtkomst alls) av den egna IT-organisationen. Drifttjänsten frigör organisationens resurser, samtidigt som RADPOINT hjälper till att förbättra säkerhet och tillgänglighet.

Genom kontinuerliga avstämningsmöten, avrapporterar vi tjänstens funktion och kvalité. Samtidigt säkerställer vi tillsammans att utveckling sker efter kundens behov. Det är här skillnaden slutligen påvisas mot traditionella tjänster. Grundidén är väldigt enkel: Vi paketerar bästa produkt, med lång erfarenhet och ett personligt engagemang. Vi bryr oss om!

TRYGGHET 9×5 eller 24×7

Vi tar hand om konfiguration, uppdatering, kontroll och rapportering. Larm från kontrakterad miljö hanteras och undersöks av våra experter. Om något misstänkt inträffar agerar vi enligt uppsatt incident-hanteringsplan.

Drifttjänster

Secure Opeartions finns med följande grundpaketeringar
Tjänst Beskrivning
Managed Firewall Tjänsten drar nytta av Palo Alto Networks säkerhetsfunktioner för bästa skyddsförmåga med change- och analys-stöd från RADPOINT.
Managed Network Vi tar det fullt ansvaret för att nätverket är tillgängligt och säkert. Vi ger verksamheten proaktiv information och rapporter över vad som verkligen sker för att säkra leveranser av applikationer och tjänster
Managed
Wi-Fi
SecureOperation levererar ett komplett trådlöst nätverk av Wi-Fi som tjänst, där vi tar det fulla ansvaret för att nätverket är tillgängligt och säkert.