AeroHive Networks

Wi-Fi som man kan lita på

Lokala nätverk har förändrats drastiskt under de senaste åren, till stor del som följd av ett ständigt ökande antal mobila enheter och aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Nya krav på trådlösa nätverk ställs för att möta verksamhetskravet ”det ska bara funka”.  När Wi-Fi verkligen måste fungera och skala, med tydlig kostnadskontroll, vinner vi mot konkurrensen.

Aerohive Networks har via arkitektur med distribuerad intelligens och molnbaserat management en lösning som enkelt hanteras, men även skalar för det lavinökade antalet klienter och enheter som ska ”in i nätet”.

Varför Aerohive är intressant

 • Kooperativ kontroll (distribuerad intelligens)
 • Den första tillverkaren med både Layer 2 och Layer 3 roaming utan behov av en dedicerad ”controller”
 • Först med Access Punkt som kan agera som Radius Server
 • PPSK – Innovativ ny säkerhetslösning
 • Marknadens första molnbaserade managementlösningar
 • Bonjour Gateway
 • Först med att detektera och dynamiskt konfigurera Wi-Fi radios att skifta mellan 2.4GHz och 5.0 GHz
 • Marknadens bästa ”track record” på att ta in nya radiostandarder i befintlig lösning.
Läs mer om Aerohive på vår lösningssida

Partnerskap sedan 2011

Vi har hjälpt kunder bygga pålitliga trådlösa nätverk sedan 2011 och har högsta status i tillverkarens partnerprogram. Av olika marknader där alla tillverkare påstår sig ”göra samma sak” i sin produkt, märks skillnaderna påtagligt inom trådlösa nätverk (Wi-Fi).

Ett instabilt trådlöst nätverk skapar frustration och produktivitetsstörningar. Låt oss hjälpa er organisation genom att bygga rätt typ av Wi-Fi, baserat på rätt plattformsval. Våra experter bistår med radioplanering- och design där lösningen täcks upp av expertsupport alternativt levereras som en funktion (SecureOperation drifttjänst).

AeroHive Networks leder innovation och utveckling av Wi-Fi genom 5:e generationens arkitektur

Aerohives arkitektur ”kooperativ kontroll” baseras kort och gott på att den onödiga centrala kontrollern utgår. All intelligens flyttas till accesspunkterna som i samverkan styr och kontrollerar det trådlösa nätverket. Desto fler accesspunkter, desto mer styr- och kontrollkraft. Resultatet: Inga single-point of failures, kapacitet ökar för varje ny accesspunkt som adderas, öppen för nya standarder genom att endast addera accesspunkter, tydlig prognostiserbar ekonomi. Administration sker från molnet eller ”on-prem”. När konkurrensen påstår sig göra ”samma sak” motbevisar vi det genom ”Proof-Of–Concept”.

Lösningar

Det är lätt att komma igång och bygga en lösning med full funktionalitet från start: En Accesspunkt + HiveManager.

 • Accesspunkter och HiveManager
 • SDWAN
 • Identitets- och enhetshantering (NAC)