Agenda, Summit 2019 (17 oktober, Stockholm)

Tid

UC (Telefoni)
Sjösidan rum 6

Nätverk
Lindgrenrummet

Cybersäkerhet
Mälarsalen

Datacenter
Nobelterrassen

8:30 – 9:00

Registrering och frukost
Rum: Strindbergssalongen

9:00 – 9:20

Inledning: Varmt välkommen till Summit 2019!
NetNordic och Radpoint

Rum: Mälarsalen

9:20 – 9:55

Hur tillämpar NetNordic AI/ML?
NetNordic – Pål Børseth-Hansen

Visste du att NetNordic är en nordisk systemintegratör med huvudfokus inom cybersäkerhet och som har ett eget utvecklingscenter inom artificiell intelligens? Få en spännande inblick i hur långt tekniken har kommit, samt hur och varför AI/ML tillämpas i NetNordics olika utvecklingsområden.

Rum: Mälarsalen

Break out sessions

10:00 – 10:30

Framtidssäkra din kommunikationslösning

Med en kommunikationslösning från Mitel kan du vara säker på att lösningen fungerar även i framtiden, oavsett om den är kundplacerad eller levereras som en molntjänst (hos er själva, hos NetNordic eller i det publika molnet). Vad kan man göra för att dina kunder, medarbetare och leverantörer skall få den bästa upplevelsen, samtidigt som ni skall ha den säkraste och flexiblaste lösningen?

Talare: Kjell Blomqvist

Wi-Fi 6: Vad är nytt och varför är det viktigt?l

Med senaste standarden för Wi-Fi introducerar nu ”Wi-Fi Alliance” versionsnummer. Vad innebär version 6?

Talare: Jan Andersson & Bertil Persson

Framtidens säkerhets detektering, utredning och respons lösningar är redan här

Bryt upp säkerhets detektering- och utrednings silon med AI-baserad säkerhetslösning som skapar visibilitet över nätverk, endpoints och molnet för att stoppa de mest sofistikerade attackerna och svara på incidenter genom automatiserade/orkestrerade arbetsflöden.

Talare: Rouzbeh Nikberg

Frigör tid med Smart Datacenter-infrastruktur

Google, Facebook, Amazon och andra stora molnleverantörer har lyckats med konststycket att hantera sina gigantiska datacenter med minimala resurser. Nutanix erbjuder samma enkelhet, skalbarhet och funktionalitet.

Talare: Joel Lindberg, SE Manager Nutanix

10:30-11:00

Kaffepaus

11:00-11:30

Digitalization within Global Expansion

NetNordic presenterar några av de vanligaste utmaningarna och möjliga strategierna som våra kunder står inför när de växer internationellt. Vi ger er några potentiella lösningar baserat på Unified Communication, cybersäkerhet och datacenter.

Talare: Håkan Lund och Göran Walles, NetNordic

Automation, säkerhet och segmentering?

Vi berättar hur nätteknologin SPB (Shortest Path Bridging) omsätts i konkreta möjligheter inom automation, segmentering och säkerhet.

Talare: Bertil Persson

Identifiera angrepp och oönskade beteenden i *hela* din miljö

AI-baserad säkerhetslösning som är radikalt enkel, konstant lärande och öppen för utveckling.

Talare: Harri Ruuttila & Eirik Valderhaug

Bios för Smarta Datacenter

Hypervisorn är det moderna datacentrets bios, utan den så gör hårdvaran och komponenterna ingen nytta. Förr i tiden så köpte man sin bios separat med olika funktioner från olika tillverkare. Nuförtiden ingår den naturligtvis när man köper en ny dator som en integrerad del i lösningen. Precis på samma sätt ingår Hypervisorn i ”Smarta Datacenter” från Nutanix.

Talare: Joel Lindberg

11:35 – 12:05

Kundcase – Apotektet med sin effektiva och flexibla kontaktcenterlösning

Apoteket berättar om sin specialanpassade ”private cloud contact center”-lösning som är baserad på den allra senaste tekniken som inneburit att Apoteket kunnat sänka kostnader rejält.

Talare: Robert Wasmuth, Apoteket

Säker molnintegration med Velocloud SD-WAN

Många företag tar sig till molnet på olika sätt: Office365, Salesforce, Azure, AWS etc. Traditionellt eget WAN är kostsamt, komplext och ger begränsningar. Velocloud SD-WAN ger många fördelar i synnerhet genom integrationer med moln-applikationer.

Talare: Jonas Åström, Radpoint

Vad innebär ett ”heltäckande molnskydd”?

I molnet saknas ofta visibilitet och kontroll. Säkerhetslösningar som adresserar punktproblem orsakar komplexitet och introducerar affärsrisker genom en falsk upplevd trygghet. Introduktion till Prisma som svarar upp mot kravet ”komplett och heltäckande molnskydd”.

Talare: Joakim Ullgren

En smart approach till datahantering

Många organisationer har data utspritt på flera olika ställen för backup, arkivering, file-shares, media m.m. Cohesity samlar all sekundär lagring, samt gör det fullt indexerat och sökbart. Integration med molnet ger ytterligare möjligheter.

Talare: Magnus Raattamaa

12:05-13:00

Lunch

Breakout Sessions

13:00-13:30

Koncept för globala UC-lösningar

NetNordics tjänst ”Cross Border” presenteras. En privat eller publik molntjänst, som är helt mobiloperatörsoberoende med lokala nummer. Ni får en telefoni och kontaktcenterlösning som skapar kostnadseffektivitet och global statistik.

Speaker: Håkan Lund, NetNordic

Skydda viktiga IP-enheter

Hur kan vi säkra upp IP-enheter (som industriella styrsystem, medicinteknisk apparatur etc.) som idag ligger utanför IT-avdelningens kontroll?

Talare: Albert Klippa

Loggar är digitalt guld…för drift, säkerhet och laguppfyllnad…

…men bara om de sätts i ett sammanhang, det är här Logpoint SIEM kommer in i bilden. Hur projekteras lösningen för att göra maximal nytta för specifika behov?

Talare: Tord Fransson

251x38
Skapa din egen strategi för att skydda data!

Vi visar hur inbyggd automatisering och enkla förfaranden säkerställer att ert data skyddas, enligt verksamhetens krav med full kontroll på RPO, RTO och informationens konsistens under hela datats livscykel.

Talare: Martin Hoffman, Radpoint

13:35-14:05

Gå från silo till omni-kanal i din kundkommunikation

Förenkla för din handläggare och öka kundupplevelsen genom att integrera dina olika kundkommunikationskanaler till en gemensam väg in. Vi visar hur ni kan korta ner handläggningstider och få full mätbarhet genom att tänka nytt.

Talare: Kjell Blomqvist

Arista Wired & WiFi för Campus!

Arista är marknadsledande på switching i datacenter, nu har man tagit steget in i WiFi och trådade nätverk för Campus. Man utgår självklart från samma grundvärden att bara det bästa är gott nog.

Talare: Daniel Förnes

Cyber Defense Center – SOCv2020

Integrerad incident- och responshantering, hotintelligens med reell förmåga att mitigera risker. Vi berättar hur Radpoint NetNordic levererar smarta MSS-tjänster som realiserar akuella krav.

Talare: Göran Walles

Säkra ditt data i Office365

Har ni också gått över till Office365 ? Hur har ni säkerställt att det finns backup ? Det är eran egen skyldighet att säkra allt data och möjligheterna är begränsade i O365. Cohesity ger er granulära möjligheter med sin O365-integration att göra backup och återställning även på enskilda mail eller OneDrive-filer.

Talare: Magnus Raattamaa

14:10-14:40

Hur hjälper vi våra kunder att implementera kontaktcenter?

Chattbott, är det en mogen teknik? Hur implementerar man AI och chatt-bottar hos dig som kund? Få en inblick i vad en chattbott är för något genom en avmystifierad föreläsning om tekniken bakom AI. Lär dig mer om hur du kommer igång på rätt sätt och hur chattbottar utvidgar ditt kontaktcenter och ger en bättre kundupplevelse.

Talare: Pål Børseth-Hansen, NetNordic

Smarta datacenter gillar Smarta datacenter-nätverk!

Då dagens moderna datacenter baseras på ”Scale-Out” teknik med kluster så förändras trafiken inom datacentret och genererar mer trafik inom datacentret, dessutom blandas olika bandbredder från 1Gbps, 10Gbps upp till 100Gbps. Ny topologi, smart buffring och automation gör datacenter-nätverken smartare.

Talare: Patrik Olsson

Lär dig begreppet och värdet av SOAR (= Security Orchestration, Automation and Response)

I en allt snabbare omvärld krävs koordinering av information från olika säkerhetslösningar. Ta kontroll genom automatiserade arbetsflöden med SOAR-verktyget Demisto.

Talare: Harri Ruuttila & Eirik Valderhaug

Prism, ditt fönster mot Datacentret

För att administrera krävs oftast en uppsjö av gränssnitt för att administrera lagring, servrar, nätverk, fiber channel, VMs m.m. Nutanix har lyckats integrera hela plattformen under ett och samma gränssnitt. Live demo av Prism utlovas.

Talare: Jacob Eriksson

14:45-15:15

Kaffepaus

Breakout Sessions

15:15 – 15:45

Alla kan bidra till en bättre kundupplevelse

Vi pratar om vikten av att alla på företaget, inte bara de som sitter i kontaktcentret eller i växeln, hanterar sina samtal på ett professionellt sätt. Mitel har lösningarna som ger dig möjlighet till att leva upp till de kund- och serviceåtaganden som ni utlovat.

Talare: Kjell Blomqvist

How a People Centric Approach can augment your Cloud Security Defences!

Behöver vi gardera oss mot bedrägerier som BEC (business email compromise) och hur skyddar man Office 365?

Talare: Daniel MarleyCook

Firewall PAN-OS Update – viktiga nya funktioner

Missa inte detta pass för att förkovra er på viktiga nyheter i brandväggsplattformen. Vi demonstrerar även verktyget BPA (=Best Practice Assessment) för förädling av policykonfiguration i syfte att förstärka säkerhetsskyddet.

Talare: Mikkel Bossen

Utvecklingen från Backup till Data Management!

Vi går igenom hur Rubrik Cloud Data Management utvecklats från att drastiskt underlätta för företags backup och restore strategier till att bli marknadens ledande leverantör av Data Management infrastruktur.

Talare: Salvatore Buccoliero, Rubrik

16:00-17:00

Inspirationsföreläsning
Kjell Dahlin

Rum: Nobelterrassen

Kjell Dahlin är retorikexpert, författare och föreläsare. I sin föreläsning ”Allt kommunicerar, Alltid! Vad kommunicerar du?” beskriver han vilken oerhörd kraft retoriken har när man möter andra människor. På ett intelligent, igenkännande och humorfyllt sätt berättar Kjell hur du lyckas med din kommunikation. 

Att bli bättre i sina kundmöten, service, storytelling eller i det personliga mötet är något Kjell närmare beskriver i sin föreläsning. Med konkreta och igenkännande exempel visar han hur retoriken kan användas när du bemöter människor. Något annat som tydligt förstärker upplevelsen är att använda sin attityd och sitt beteende. Ett varumärke blir nämligen, enligt Kjell Dahlin, aldrig starkare än medarbetarnas handlingar och beteenden.

17:00-17:15

Mingel

17:15

Middag

Time

Flora

Gillesalen

Swedborg

Linné

6:30-9:00

Dag 2 - frukost

9:00-9:45

Cloud Security, Redlock Hands-on Competition ”Capture The Flag”

Attend this exercise and competition to work in Redlock yourself with various cloud security challenges.

Led by Ramon de Boer at Palo Alto Networks

Palo Alto VM i Azure IaaS

Skillnaden mellan traditionella nätverk och nätverk i Azure. Deploy av Palo VM med template av processen. Lastbalansering för HA, applikationspublicering mot internet, backhaul till on-prem via Expressroute eller VPN.

Talare: Robert Mört, säkerhetskonsult på Radpoint

Cloud Data Management: Future intelligent platform for data availability is built with and for automation.

New demands for availability and compatibility in cloud and hybrid environments requires intelligent infrastructure to secure data and eliminate complex and manual procedures.

Speaker: Salvatore Buccoliero, Sales Engineer at Rubrik

DEMO: Hur kontaktar dina kunder dig egentligen?

Vi demar hur dina kunder kan få den bästa kundupplevelsen på sin kundresa med dig. CX i kontaktcentret!

Talare: Marcin Kucharski, Sales Engineer på Mitel

10:00-10:45

continued … Cloud Security (part 2/2)

Attend this exercise and competition to work in Redlock yourself with various cloud security challenges.

Led by Ramon de Boer at Palo Alto Networks

Price ceremony

User and Entity Behavior Analytics – vad är det och varför bör man titta på en UEBA-lösning?”

Henrik Berggren, Technical Manager på Logpoint reder ut begreppet och dess praktiska värden.

Kontinuerligt data-skydd, är det slutet för backuper?

Tänk om man kunde replikera alla sina applikationer i näst intill realtid till ett eller flera datacenter eller moln-miljöer, dessutom kunna återställa applikationer, VMs, filer eller hela infrastrukturen på några minuter med bara några sekunders bortfall. Om lösningen dessutom kan spara data för evigt, behöver man då traditionell backup?

Talare: Johan Tungström, Affärsområdesansvarig ”Smarta Datacenter” på Radpoint

DEMO: Samarbetsverktyg

Vi visar hur Mitels samarbetslösning som är byggd för ett mobilt arbetssätt kan effektivisera din dag med allt från videomöten till projektarbeten. Och om du redan råkar ha investerat i Skype for Business så visar vi på hur Mitels UC-lösning ger extra affärsnytta.

Talare: Lars Berggren, UC & C Specialist på Mitel

11:00-11:45

Email Fraud: Halt! Who goes there? Friend or Foe?

With both friends and enemies knocking at the gate, how do you know who to let in and who to send packing? How can you gain the trust of others? How do you know if someone is pretending to be you? Understand the benefits of using email authentication: DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance).

Speaker: David Karlsson, Sales Enginner på Proofpoint

Cloud Native vs. Next Generation Security

One of the highest concerns that most of the organizations face on their Cloud journey is how to ensure that public cloud environments are secured. Some organizations embrace Cloud Native Security while others go for Next Generation Security solutions. In this session, we will see what is the difference between Cloud Native and Next Generation Security solution.

Speaker: Dejan Stanic, Consulting Engineer Public Cloud at Palo Alto Networks

Läs mer

First we will walk you thru deployment of Cloud environment that will use all possible Cloud native tools and services to secure it. Once this is done we will run some attacks and see if “Just enough security“ is really enough. After all of this we will add NGFW to environment and see what is the difference and how effective is this Cloud security model.

Gör dina backuper och ditt sekundära data levande!

Backup och sekundär data har länge varit ett problem inom organisationer, eftersom det har varit dyrt och ostrukturerat utan att faktiskt bidra till någon direkt företagsnytta. Med en intelligent plattform finns det nu en lösning på problemet genom imponerande dataanalysverktyg som gör livet enklare för administratörer.

Speaker: Jussi Jaurola, Cloud & Data Management evangelist at Cohesity

Securing the Internet of Dumb Things

With 20+ billion of connected devices in use by organizations worldwide predicted by 2020 it is hard to imagine the burden of protecting valuable assets when the network attack surface grows so wide. Things get even worse with many of connected devices having obsolete security capabilities or not having them at all. On the session we will learn how to manage a bunch of insecure, yet very critical devices in a simple, fast and reliable way.

Speaker: Kirill Zhukov, Technical Manager at Extreme Networks

12:00-13:00

Lunch

Avslut och hemresa

eller

frivillig kvarsittning

13:00-13:45

Introducing PAN-OS 9.0: Stop Threats Hiding in DNS, Close Security Gaps

we’re excited to announce PAN-OS 9.0, the latest version of the software that powers our next-generation firewalls. PAN-OS 9.0 delivers over 60 tightly integrated innovations that strengthen security. The new DNS Security service continues our tradition of expanding the platform and replacing disconnected point products. We have always set the standard for next-generation firewalls — keeping you on the cutting edge while simplifying security.

Speaker: Marcus Holgersson, Systems Engineer at Palo Alto Networks

Ur & Penn + Nutanix DR (Case Study)

Ur & Penn är en av de äldsta och mest välkända kedjorna i den svenska klock- och smyckesbranschen. Lyssna på hur de säkrar sin verksamhet och e-handel med en DR-lösning från Nutanix.