Cohesity

En hyperkonvergerad datalagringsplattform

RADPOINT är Cohesity preferred partner. Steget att bli partner med Cohesity var enkelt, med tanke på att mycket av teknologin kommer från samma DNA som Nutanix.

Cohesity erbjuder en elastisk plattform för att lagra stora mängder strukturerad eller ostrukturerad data. Plattformen känns självklar i ett modernt datacenter då Cohesity är web-scale och kan skala efter era behov.

Cohesity har utvecklat en datalagringsplattform som tillåter IT fokusera på att stötta verksamheten i stället för att administrera flertalet komplexa IT-miljöer. Plattformen kan dessutom integrera mellan privata och publika moln som Amazon, AWS med flera. Cohesity ändrar fundamentalt sättet man konsumerar data, genom att föra applikationer till datat istället för datat till applikationerna.

Enligt undersökningar så är 70 – 80% av all data så kallad sekundärdata eller okänd data. Denna typ av data är vanligtvis backuper, fildata, arkiv, testmiljöer etc. Cohesity kallar detta ”storage iceberg”.

cohesity storage iceberg

Grunderna för Cohesity

Flytta beräkningskraften till datat

Merparten av data kommer att ligga utanför datacentret, i miljarder IoT-sensorer, fordon och mobila enheter. Detta kommer att kräva att applikationerna kommer till datat istället för att flytta datat centralt.

Självoptimerande

För att klara av tillväxten bör datainfrastrukturen minska den manuella administrationen. Detta görs genom ett policybaserat ramverk som kan anpassa sig till förändringar, förutsättningar och behov.

Hybrid Cloud Ready

Företagen försöker kombinera ”bästa av båda världarna” att från alla möjliga typer av molnmodeller kunna omvandla sin verksamhet till en molnliknande tjänst och upplevelse.

Google-liknande sökning

Möjligheten till snabb, enkel och Google-liknande sökning oavsett var datat finns med hjälp av indexering och metadata.

Global synlighet och kontroll

Eftersom data och appar växer behöver IT global insikt och kontroll, med ett enhetligt html5 gränssnitt för administration, övervakning och rapportering.

Applikationers ekosystem

Plattformen måste kunna erbjuda ett API för att stödja applikationsutveckling för tredje part eller företagsutvecklare.

Vad är Secondary Storage?

Anses vara den del av data som inte regelbundet används av en organisation men som ändå är extremt viktigt. Detta brukar generellt motsvara ca 70-80% av ett företags totala datalagring. I Secondary storage ingår bland annat backuper, fileshares och arkiv. Men även exempelvis gamla virtuella maskiner eller annan information som ett företag inte vet vad de skall göra med men inte vågar ta bort.

I Cohesity lagras datat i ett hyperconvergerat scale-out kluster där data dedupliceras och komprimeras för att lagras så effektivt som möjligt, samt indexeras för att snabbt kunna söka och analysera information.

Varför Cohesity?

Cohesity erbjuder web-scale teknologins enkelhet för sekundärdata, eliminerar silos och gör er sekundärdata levande genom möjligheten till dataanalyser.

Cohesity DataPlatform

Är den enda hyperconvergerade scale-out plattformen som är designad enligt google-liknande principer. Den erbjuder global deduplicering med imponerade lagringseffektivitet över alla typer av moln för backups, filer, objekt, test/dev och dataanalys.

Cohesity DataProtect

Backup och recovery funktion fullt integrerad i Cohesitys DataPlatform och licensieras efter ditt behov. DataProtect erbjuder hantering av backuper på ett smidigt och enkelt sätt genom policys och har stöd för de flesta hypervisors, applikationer och operativsystem. DataPlatform kan hantera en RPO ner på 5 minuter och RTO nästan direkt.

hyperconverged secondary storage
FAQ Hyperconverged solutions