Därför tjänar LogPoint-konsulten på att vara god människokännare

Göran Walles
av Göran Walles2018-11-20

Som konsult på Radpoint får Björn Kjellsson träffa många olika kunder. Förutom att veta hur olika IT-system samverkar är det viktigaste för att bli bra på LogPoint att vara intresserad av människor och deras beteendemönster.
– Det roligaste med jobbet är interaktionen med människorna, säger Björn Kjellsson.

Radpoint-medarbetaren Björn Kjellsson är senior säkerhetskonsult och expert på LogPoint. Med LogPoint får kunden överblick över hela sin miljö och kan lättare identifiera risker och konfigurationsfel, något som utan en bra SIEM-lösning blir nära nog omöjligt när IT-miljön växer.

– Det handlar om att ta kontroll över miljön helt enkelt. Med LogPoint får du en centraliserad log och kan se vad som händer på alla system, vilket höjer säkerheten och säkerställer driften, säger Björn Kjellsson.

Vad är det som är så intressant med LogPoint som produkt?

– Man får lära sig mycket om andra system och hur de samverkar. Sen tycker jag att det mest intressanta med IT som bransch är människorna och inte tekniken. Mycket av arbetet i LogPoint handlar om att hitta beteendemönster hos användarna för att se vad som är normalt och när systemet ska flagga för avvikande händelser. Och slutligen ska resultatet presenteras på ett sätt som är begripligt och överskådligt.

 

Björn Kjellsson är LogPoint-konsult hos Radpoint. ”Mycket av arbetet i LogPoint handlar om att hitta beteendemönster hos användarna för att se vad som är normalt och när systemet ska flagga för avvikande händelser.”

Vad är det bästa med att jobba som konsult hos Radpoint?

– Många konsulter blir utplacerade hos en kund och så ser man inget annat än den miljön. Jag som gillar att träffa folk uppskattar möjligheten att jobba med flera kunder samtidigt, både ute hos kund och internt på kontoret. Då får man större inblick i hur verkligheten ser ut för kunderna och tar med sig frågeställningar som dykt upp hos en kund när man hjälper nästa. Det är en ständigt återkommande fråga från kunderna; vad gör alla andra? Det kan man ju läsa sig till, men det är en annan sak att få förstahandsinformation genom att vara ute hos många kunder. Dessutom utvecklas min kompetens snabbare när jag får ta del av många olika kunders miljöer.

 

Beskriv en vanlig vecka för dig!

– Mina veckor ser aldrig likadana ut, men det är framförallt mycket kundbesök för installation och uppgradering, planeringsarbete för att sätta upp nya miljöer och vilka mål man ska ha för projekten. Ofta börjar man med en mindre installation och ser till att den rullar som den ska för att sedan utöka med fler källor. Sen assisterar jag driften hos kunden, exempelvis för att ta ut en månadsrapport eller ta ut så mycket information som möjligt vid en incident.

 

Varför har Radpoint valt att bli experter på LogPoint?

– Alla företag vill ha den här typen av lösning nu och LogPoint är ett enkelt sätt för våra kunder att få en riktigt bra SIEM-lösning. LogPoint driver en bra produktutveckling och det finns en långsiktig position på marknaden. Radpoint kommer att bygga ut sitt tjänsteutbud kring LogPoint eftersom SIEM kommer att bli allt viktigare för våra kunder.   

 

Hur skulle du beskriva Radpoint för någon som vill börja jobba där?

– Vi har genomgående hög kompetens kring de produkter vi jobbar med och det är lätt att gå till vem som helst och ställa vilken fråga som helst. Man stör liksom aldrig utan allt är viktigt för alla, vi kämpar mot samma mål. När det gäller aktiviteter på kontoret så brukar vi ha frukost tillsammans varje torsdag då någon passar på att berätta om något intressant från arbetet på Radpoint. Vi har ju tillgång till gym i huset så vi försöker också att spela innebandy eller ha spinningpass några gånger i månaden för de som vill.