Extreme Networks

Heltäckande moderna nätverkslösningar

En mjukvarudriven produktportfölj med fokus på en säker, flexibel och optimerad nätverkslösning.

För att hantera den växande IT-miljön behövs en flexibel plattform som sträcker sig över edge, datacenter och ut till molnet. Nätverksplattformen från Extreme Networks är byggd runt en högpresterande arkitektur med starkt integrerade funktioner för kontroll och insyn. Det finns goda möjligheter för tredjeparts integration. Extreme Networks levererar teknikinnovationer för alla IT-miljöer. När du väljer Extreme Networks så väljer du en infrastruktur som levererar insyn och ökad kontroll för applikationer och tjänster.

Managera ditt nät och dess anslutna komponenter

Extreme Management Center gör det möjligt för dig att leverera en bättre användarupplevelse genom de verktyg som är integrerade i det gemensamma managementsystemet. Det är designat att ge dig detaljerad insyn och atomatiserad kontroll över användare, hårdvara och applikationer. Allt som är anslutet i hela ditt nätverk, från smartphones och datorer hela vägen till molnet.

Extreme Management Center

Extreme Networks i ledande position MQ18

Genom förvärv har Extreme Networks blivit en av de största nätverksleverantörerna i världen.  Gartner placerar Extreme uppe i högra hörnet för kriterierna ”Ability to Execute” och ”Completeness of Vision” i sin magiska kvadrant. Produkterna svarar upp mot marknadens konstant ökande krav för lösningar och tjänster som ska levereras över säkra och tillgängliga nätverk.

Läs rapporten

Analysera enkelt problem och flöden

ExtremeAnalytics erbjuder insyn i nätverkets användning av program och applikationer samt ger IT ett sätt att förbättra organisatorisk effektivitet, förbättra användarupplevelser och engagemang, optimera prestanda och skydda mot skadlig eller otillåten användning av systemet.

Kontrollera hur enheter ansluts och får access

ExtremeControl erbjuder en uppsättning verktyg för hantering av policyer från nätverksnod till enskild enheter, från ett enda mangeringsverktyg. Med denna intelligenta, mjukvarudrivna kontrollpanel kan du automatisera, dirigera och virtualisera nätverket i realtid för att möta era användare och kunders behov.

Styr utrullning och effektivisera globalt

ExtremeCloud är en robust och skalbar molnbaserad nätverkshanteringslösning för nätverket, som Extreme Networks erbjuder via en prenumerationstjänst. ExtremeCloud är utformat och optimerat för att dra full nytta av den skalbarbet och robusthet som erbjuds av moderna strategiskt placerade datacenter över hela världen.

Oöverträffad enkelhet och smidighet med ökad elasticitet och säkerhet

Fabric Connect representerar ett enklare sätt att designa, bygga, hantera och felsöka nätverk. Dessa parametrar visar sig minska verksamhetens operativa kostnader samtidigt som tid frigörs. Tack vare en teknikstandard för nätverksvirtualisering möjliggörs flera isolerade och säkra virtualiserade, eller molnbaserade, nätverk. Med Extreme Fabric Connect kan organisationer säga farväl till komplicerade nät som saknar flexibilitet. Istället erhålls ett nätverk som möjliggör ett mer responsivt tillvägagångssätt utefter organisationens behov med minskade driftskostnader.

En flexibel, säker och effektiv switchplattform

ExtremeSwitching erbjuder högpresterande och omfattande täckning från datacentret till nätverkets utkanter — för ditt nätverk till framtiden. Genom öppna lösningar som följer industristandarder, ej proprietär – leverantörsbegränsad. Detta är en viktig strategi för att hjälpa dig uppfylla de höga krav som organisationen står inför idag och imorgon.

Resurser

Plattform
Beskrivning

Hur kan de olika hårdvaruplattformarna hanteras?

Tack vare den starka managementplattformen kan de olika plattformarna inkorporeras mycket effektivt vilket stärker upp exempelvis Fabric Connect och Datacenter. Extreme Networks arbetar aktivt med utveckling av sitt operativsystem som ska vara anpassat efter funktion snarare än hårdvara. Exempelvis ska protokoll och moduler (IaaS och PaaS) kunna laddas vid behov för att få ett minimalistiskt kapacitetsmässigt footprint.

Hur kan en mjukvarudriven produktportfölj stärka upp mitt befintliga nät och utrustning?

Alla komponenter i Extreme Networks mjukvaruportfölj som t.ex. EMC, Analytics och Control är oberoende av nätverkets modeller på utrustning. Vissa funktioner finns inbyggda i Extremes egna produkter, andra genom integration med tredjepartsprodukter. Exemplevis så kan en sensor ge insyn i ert nätverksflöde, utan krav på extreme switchar. Extreme Control kan leverera accesskontroll till tredjepartsutrustning, med backup och konfigureras genom EMC.

Hur kan vi påvisa att nätet levererar som det ska?

Extreme Analytics ger både svarstid på applikation och nätverksnivå. Rapporter på vilken typ av trafik som finns i nätet, vilken påverkan det har i datamängder och svarstider kan vara ovärderliga när man felsöker problem. Att kunna se skillnad på olika segement och härleda problem till specifika grupperingar sparar både tid och felsökningsresurser.

FAQ Hyperconverged solutions