Imperva

DDoS-skydd utan begränsningar

Vår lösning Incapsula mitigerar  DDoS-attacken inom 10 sekunder, oavsett dess storlek och utan att stå i vägen för legitim trafik.

Tjänsten supporterar Unicast- och Anycast-teknologier för automatiskt detektion och mitigering av attacker som exploaterar applikations och serversårbarheter genom massiva botnets. Genom ett globalt nätverk av 44 DDoS-resistenta datacenters finns +5Tbps kapacitet att bearbeta 30 miljarder attackpaket per sekund. Incapsula-nätverket har framgångsrikt skyddat klienter mot några av de största attackerna som någonsin noterats.

Attackvisibilitet

Incapsula realtidsvisualiserar attacker i Layer 7-nivå. Genom dashboard möjliggörs analyser och anpassning av policies on-the-fly för att stoppa webbapplikations-attacker.

Blockera alla typer av DDoS-attacker

Genom proxyhantering filtreras alla webbanrop och DDoS-attacker blockeras från att nå målmiljön. Incapsula detekterar och mitigerar alla typer av attacker, inklusive men ej begränsat till:

 

 • TCP SYN+ACK
 • TCP FIN
 • TCP RESET
 • TCP ACK
 • TCP ACK+PSH
 • TCP Fragment
 • UDP
 • Slowloris
 • Spoofing
 • ICMP
 • IGMP
 • HTTP Flood
 • Brute Force
 • Connection Flood

Immunitet mot DDoS-attacker samtidigt som era webbtjänser slipper skräptrafik

Incapsula Website Protection är alltid aktiv och inkluderar utöver DDoS-skydd även Incapsula WAF (Web Application Firewall), vilken stoppar webbrelaterade intrångs- och hackingförsök. En enkel förändring av ert DNS-record skickar all trafik via Incapsula Network, som agerar som en säker proxy och maskerar era riktiga server-IPs med filtrering av all inkommande trafik . I genomsnitt blir webbsiter bakom Incapsula 50% snabbare och använder 70% mindre bandbredd än innan Incapsula, detta eftersom tjänster stoppar botnets, spindlar och annan skräptrafik som förbrukar en stor mängd resurser i onödan.

Resurser

Plattform
Beskrivning

Hur arbetar Incapsula?

Genom att ändra DNS-records, routas webbservertrafiken genom Incapsula’s globala distribuerade nätverk. Inkommande trafikflöde filtreras i realtid, med blockering av de senaste webbhoten (t.ex., SQL-injections, scrapers, bots, comment spammers etc.) och DDoS-attacker. Utgående trafik accelereras och optimeras med Incapsula’s globala CDN.

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med Imperva?

 • Säkerhetsexpertis – baserat på bolagets långa och erkända erfarenhet inom säkerhet för webbapplikationer (DDoS-skydd och WAF)
 • Premium 24×7 Support – Säkerhetsexperter konstant tillgängliga.
 • Realtidsvisibilitet – dashboards för visibilitet på lager -7 för analys av skadliga trafikflöden och kvittens på hur nya säkerhetsregler påverkar trafikbilden
 • Snabb och enkel onboarding – Tjänsten rullas ut utan behov av mjuk- eller hårdvara (=molntjänst).
 • API för provisionering, administration & händelser – API´t strömlinjeformar integrationer med tredjepartsinfrastruktur, t.ex. logg- och SIEM-system.

Varför behövs Incapsula om vår webbsida aldrig angripits?

Webbsidan kan redan vara attackerad. Vanliga analytics-verktyg (som Google Analytics) påvisar inte attacker. Medans attacker kan ha misslyckats historiskt, utan en effektiv skyddslösning på plats, hindrar inget hackers att försöka igen och lyckas.

FAQ Hyperconverged solutions