Aperture

Ta kontroll över sanktionerade molnapplikationer

Täpp till säkerhetsgapet i i molnet som utsätter data och organisation för risk

Användningen av Software as a service (SaaS) skapar nya risker. De största riskerna inkluderar:

  • Bristande säkerhetsinsyn och spårbarhet
  • Dataläckage
  • Avvikelser från dataskyddskrav

 

Därför har Palo Alto Networks utvecklat Aperture. Tjänsten ger säkerhetsinsyn och skydd av data i organisationens sanktionerade SaaS-applikationer såsom MS Office, Salesforce, box, dropbox m.fl.

Enkelhet och effektivitet

Aperture ger komplett insyn över all användar-, folder- och filaktivitet. Genom finmaskiga policykontroller kan både användare och data automatiskt sättas i karantän vid policyöverträdelser. Genom integration med Palo Alto Networks WildFire förhindras såväl kända som okända hot att sprida sig genom organisationens sanktionerade molnapplikationer. Aperture är en SaaS-tjänst för att skydda andra SaaS-tjänster och applikationer samt deras data. Ingenting behöver installeras eller underhållas.

Palo Alto Aperture
ikon-vit-upptack-risker

Upptäck risker

Dataläckage

Skydd mot dataläckage

ikon-vit-skydd-avancerade-hot

Skydd mot avancerade hot

Resurser

Referensmaterial

Plattform
Beskrivning

Vilka SaaS-applikationer supporteras av Aperture och varför?

SaaS-applikationernas mjukvara och infrastruktur ägs och förvaltas av tjänsteleverantören, exempelvis Microsoft, Google och Box, medan du som användare har full kontroll över data. Inklusive vem som kan skapa, komma åt, dela, eller föra över information lagrad i molnet.

Även om de flesta SaaS-applikationer tillåter dig att reglera och styra hur data delas och exponeras, varierar sättet hur man sätter upp det från applikation till applikation. Samma sak gäller rapportering och hur man upptäcker policyöverträdelser; detta varierar också från applikation till applikation.

Med Aperture möjliggörs verkställande av en centraliserad policy för alla sanktionerade SaaS-applikationer för att erhålla digitala kvittenser att organisationens information och data alltid är skyddad. Följande tabell hos Palo Alto Networks listar supporterade applikationer.

Hålls kunddatat konfidentiell?

Ja, all överförd kunddata används endast för filanalys och hålls säkrad för kunden.

FAQ Hyperconverged solutions