Aperture

For SaaS Applications

Täpp till det molnbaserade säkerhetsgapet som utsätter data och organisation för risk

Användningen av SaaS-applikationer (Software as a Service) skapar nya risker i form av bristande säkerhetsinsyn och spårbarhet, dataläckage och avvikelser mot dataskyddskrav.

Därför har Palo Alto Networks utvecklat Aperture. Tjänsten ger säkerhetsinsyn och skydd av data i organisationens sanktionerade SaaS-applikationer (t.ex. MS Office, Salesforce, box, dropbox m.fl.).

Enkelhet och effektivitet

Aperture ger komplett visibilitet över all användar-, folder- och filaktivitet. Genom finmaskiga policykontroller kan användare och data automatiskt sättas i karantän vid policyöverträdelser. Genom integration med Palo Alto Networks WildFire, förhindras såväl kända som okända hot att sprida sig genom organisationens sanktionerade molnapplikationer. Aperture är en SaaS-tjänst för att skydda andra SaaS-tjänster/applikationer och deras data, ingenting behöver installeras eller driftas. Genom att upprätta API-anslutning med respektive SaaS-applikation som skall kontrolleras och skyddas så är Aperture igång.

Palo Alto Aperture
ikon-vit-upptack-risker

Upptäck risker

Dataläckage

Skydd mot dataläckage

ikon-vit-skydd-avancerade-hot

Skydd mot avancerade hot

Resurser

Referensmaterial

Plattform
Beskrivning

Vilka SaaS-applikationer supporteras av Aperture och varför?

SaaS-applikationernas mjukvara och infrastruktur ägs och förvaltas av tjänsteleverantören (t.ex. Microsoft, Google, Box etc.) medans du som användare har full kontroll över data, inklusive vem som kan skapa, komma åt, dela, eller föra över information lagrad i molnet.

Även om de flesta SaaS-applikationer tillåter dig att reglera och styra hur data delas och exponeras, varierar sättet hur man sätter upp det från applikation till applikation. Samma sak gäller rapportering och hur man upptäcker policyöverträdelser; detta varierar också från applikation till applikation.

Med Aperture möjliggörs verkställande av en centraliserad policy för alla sanktionerade SaaS-applikationer för att erhålla digitala kvittenser att organisationens information och data alltid är skyddad. Följande tabell hos Palo Alto Networks listar supporterade applikationer.

Är kunddatat konfidentiell?

Ja, all överförd kunddata används endast för filanalys och hålls säkrad för kunden.

FAQ Hyperconverged solutions