Disaster Recovery och Backup

Säkerhet och enkelhet i skön harmoni

För många är det här med backup och disaster recovery ganska tråkigt, men det behöver det inte vara längre!

Nya innovativa lösningar har vänt ut och in på problematiken och tänkt i nya banor för att leverera enkelhet, skalbarhet, tillsammans med kostnadseffektiva och riktigt smarta lösningar som gör det roligt igen.

Vi på Radpoint är partner med flera olika leverantörer inom detta område, och beroende på era förväntningar och krav hjälper vi er att välja den mest lämpliga plattformen för er.

Det finns en hel del parametrar att ta hänsyn till inom det här området. Vilka dessa är beror på just eran organisations förväntningar på tillgänglighet, återställningstid och arkivering. Viktiga parametrar är RPO och RTO.

Cohesity är en leverantör som bygger på Web-scale teknologi och fokuserar på sekundärdata (secondary storage). Det är en plattform för backup, filer, objekt, test/dev och data-analys. Cohesity kan köpas som hårdvara eller som mjukvara för utvalda plattformar.

Mer om Cohesity

Rubrik är en leverantör som bygger på Web-scale teknologi med en plattform för ”Cloud Data Management”. Det är en mjukvarubaserad plattform för backup, recovery, replikering, sökning, analys och arkivering, lokalt och i molnet.

Mer om Rubrik

Zerto Virtual Replication är en ren mjukvara för ”Business Continuity/Disaster Recovery” i virtuella miljöer och privata och/eller publika moln. Zerto gör det möjligt att inom minuter återställa filer, applikationer, VMs eller hela datacenter till en sekundär datahall eller till Amazon/Azure.

Mer om Zerto

Vad betyder RPO & RTO?

RPO betyder ”recovery point objective” och anger hur mycket data vi kan tillåta oss att förlora. Om man tar snapshots en gång per dygn är RPO = 24h, tar man dessa var fjärde timme är RPO = 4h.

Med Zerto Virtual Replication kan man åstadkomma RPO på 10-15 sekunder.

RTO betyder ”recovery time objective”; hur lång tid det tar att återställa systemet. Med äldre lösningar där man lagrar datan på band kan en återställning ta många timmar eller dagar. Med moderna lösningar så görs en återställning normalt med en RTO på några minuter.

FAQ Hyperconverged solutions