DLP – Data Loss Prevention

Hitta och ta kontroll över all känslig data

Oavsett om det gäller personuppgifter som behöver skyddas enligt GDPR, affärskritisk data som ritningar, källkod, ekonomisk information, prislistor, marknadsplaner eller något annat så finns en stark lösning!

Forcepoint DLP hittar och skyddar informationen från att hamna i fel händer, utan kravet att information skall vara klassificerad i förhand.

Moduler möjliggör prioriterat införande

Med Forcepoint DLP erhålls full kontroll över all känslig data och information. Det går enkelt att följa dess väg genom nätverket, molnet, endpoints samt i databaser och på servrar. Var än den känsliga datan är så kan Forcepoints DLP hitta den. Genom lösningens modulära uppbyggnad kan den enkelt anpassas efter faktiskt behov.

  • DLP Discovery – identifierar känslig data över hela nätverket, inklusive molntjänster såsom Office 365 eller Box Enterprise.
  • DLP Endpoint – säkerställer att känslig data inte kan skrivas ut, kopieras eller mailas/sparas via molntjänster oavsett vart datorn befinner sig.
  • DLP Network – stoppar läckage av känslig information genom mail och molntjänster. OCR-teknik stoppar även data sparat som bilder.
  • DLP Cloud Applications – skyddar data i molntjänster som Office365, SalesForce, Box, Google, Azure m.fl.

Genom policys styrs lösningen i form av hur den ska agera vid överträdelse: stoppa, notifiera, kryptera eller ”kräva en förklaring”. Genom policyflexibilitet kan lösningen implementeras utan att upplevas som en begränsning för verksamheten.

Incident Risk Ranking (IRR) är en automatiserad riskranking som genom AI-metoder analyserar användarbeteende och skapar ”riskpoäng”. När riskpoängen för en användare når en viss tröskelnivå kan säkerhetsavdelningen notifieras och användaren placeras i karantän.

ForcePoint DLP

Kontrollera all data

Forcepoint Data Loss Prevention (DLP) gör det möjligt för er att ge anställda möjligheten att arbeta med olika devices, i olika nätverk och med olika molntjänster.

Identifirea de mest riskbenägna användarna

Identifiera användare med riskfyllt beteende på ett ögonblick

Isolera problem och reducera falska positiver snabbare genom att använda Incident Workflow.

Dela data säkert med tredje part

Kontrollera och kryptera din data när den rör sig utanför er egen organisation.

Varför DLP från Forcepoint?

DLP från Forcepoint har varit marknadsledande i många år. Lösningarna möjliggör enkla och snabba implementationer även för verksamhetsspecifika kategorier av data. Ett sammanhållet administrationsverktyg för alla DLP-funktioner med möjlighet till automation.

Kan den skydda vår GDPR-data också?

Ja, idag finns färdiga regler för 28 länders personuppgifter såsom passnummer, personnummer, andra ID handlingar m.fl. Samtliga regler är möjliga att enkelt editera så att de exakt passar er verksamhet. Med Optical Character Recognition (OCR) stoppas personuppgifter som finns i bilder, till exempel personnummer på röntgenplåtar, inskannade ID kort m.m.

Kan lösningen hitta data som är unika för just oss?

Ja. Det är enkelt att skriva regler som gör att just era prislistor, marknadsplaner och andra interna dokument eller liknande identifieras. För att underlätta ännu mer kan man göra en så kallad fingerprinting som innebär att man låter DLP motorn söka igenom flera dokument av en typ som man vill skydda, för att med AI lära sig vad som är typiskt för den typ man vill skydda.

FAQ Hyperconverged solutions