Okta Single Sign-On

Världen har förändrats. Rörlighet krävs. Okta är modern SSO.

50% reduktion i login-relaterade helpdesksamtal, 50% snabbare för användarna att logga in och nyttja nya appar och upp till 5x snabbare IT-integrationer vid bolagsförvärv.

Fler än 5500 förintegrerade appar för single-sign-on med 1000+ SAML-integrationer. Okta ger användarna en central punkt (portal) för inloggning mot alla organisationens molnapplikationer. Ett användarkonto ger åtkomst till samtliga applikationer. Oberoende, fungerar lika bra oavsett om du väljer Office 365, Google for Works eller kanske både och? Kräver minimalt med teknik on-premise, allt administreras från ett enda ställe.

1

Alltid aktiv Single Sign-on

Pålitlig integration för SSO till alla webbar och mobila appar, med en fullrustad federeringsmotor och flexibla åtkomstpolicies.
2

Anpassningsbar användarupplevelse

Ett, användarvänligt sätt för användare att få åtkomst till alla applikationer, skräddarsytt för varje enhet och fullt anpassningsbart.
3

Säker katalog med integration

En flexibel och säker användarkatalog, integration med AD/LDAP över multipla domäner och självbetjäning av AD/LDAP-lösenordsåterställning.
4

Säkerhetsrapportering i realtid

Sofistikerad realtidssökning i systemlogg, med spårning av geolokation, färdiga rapporter för applikationsåtkomst och integration med SIEMs.
5

Adaptiv autentisering

Säker åtkomst för alla användare med tvåfaktors-autentisering via Okta Verify OTP, inkluderad för alla SSO-kunder.

Integration med alla Appar eller Moderna API

Enkelt att se och ändra användarna i de olika faserna i livscykeln

Integration Wizard

Open ID Connect

SAML

Secure Web Authentication

AD/LDAP Integration & Management

Integration

  • Delegerad autentisering till AD eller LDAP
  • ”AD password policy” verkställd med tydliga felmeddelanden till användarna
  • Obegränsat antal kataloger eller domäner
  • Desktop SSO

Management

  • Lösenordshantering
  • Trycka ut (Password push) till AD för Okta-hanterade lösenord (kräver lösningen Life Cycle Management)

Metakatalog

  • Integration med valfri applikation eller katalog, med livscykelkontroll.

Varför SSO?

För att förenkla för användarna, så att de inte behöva logga in separat i varje enskild applikation. SSO handlar om bekvämlighet för användarna, genom att integrera med tvåfaktors-autentisering kombineras användarvänligheten med ökad säkerhet (i jämförelse med lösenordsbaserade inloggningar).

FAQ Hyperconverged solutions