Okta Single Sign-On

Världen har förändrats. Rörlighet krävs. Okta är den ledande lösningen som möjliggör både säkerhet och användarvänlighet.

50% reduktion i login-relaterade helpdesksamtal, 50% snabbare för användarna att logga in och nyttja nya applikationer och upp till 5x snabbare IT-integrationer vid bolagsförvärv.

Fler än 5500 förintegrerade appar för single sign-on med över tusen SAML-integrationer. Okta ger användarna en central punkt (portal) för inloggning mot alla organisationens molnapplikationer. Ett användarkonto ger åtkomst till samtliga applikationer. Fungerar lika bra oavsett om du väljer Office 365, Google for Works eller bägge. Detta gör att det krävs minimalt med teknik on-premise, allt administreras från ett enda ställe.

1

Alltid aktiv Single Sign-on

Pålitlig integration för SSO till alla webbar och mobila appar, med en fullrustad federeringsmotor och flexibla åtkomstpolicies.
2

Anpassningsbar användarupplevelse

Användarvänlig åtkomst till samtliga applikationer från valfria enheter.
3

Säker katalog med integration

En flexibel och säker användarkatalog, integration med AD/LDAP över multipla domäner och självbetjäning av AD/LDAP-lösenordsåterställning.
4

Säkerhetsrapportering i realtid

Sofistikerad realtidssökning i systemlogg med spårning av geolokation, färdiga rapporter för applikationsåtkomst och integration med SIEMs.
5

Adaptiv autentisering

Säker åtkomst för alla användare med tvåfaktors-autentisering via Okta Verify One Time Password (OTP), vilken är inkluderad i OKTA SSO.

Integration med alla applikationer och moderna API

Enkelt att se samt göra ändringar i användarprofilerna

Integration Wizard

Open ID Connect

SAML

Secure Web Authentication

AD/LDAP Integration & Management

Integration

  • Delegerad autentisering till AD eller LDAP
  • AD:s lösenordspolicy verkställd med tydliga felmeddelanden till användarna
  • Obegränsat antal kataloger eller domäner
  • Desktop SSO

Management

  • Lösenordshantering
  • Focera ut lösenord (Password push) till AD för Okta-hanterade lösenord. Kräver lösningen Life Cycle Management

Metakatalog

  • Integration med valfri applikation eller katalog med livscykelhantering

Varför SSO?

Förenklar för användarna så att de inte behöva logga in separat i varje enskild applikation. SSO handlar om bekvämlighet för användarna. Genom att integrera med tvåfaktors-autentisering kombineras användarvänligheten med ökad säkerhet jämfört med lösenordsbaserade inloggningar.

FAQ Hyperconverged solutions