Okta Universal Directory

En plats för att hantera alla användare, grupper och enheter

Universal Directory är en flexibel molnbaserad katalog för multipla användarkällor. Lösningen gör att man kan synkronisera information från flera olika AD:n och centralt hantera önskade användarattribut. En molnbaserad katalog utvecklad för integration helt enkelt.

På det sättet får du en central vy och hantering av användare från multipla källor oavsett var de är skapade.

Säker katalog

 • Säker lagring av användare och lösenord
 • Lösenordspolicy med optioner för komplexitet
 • Gruppbaserade lösenordspolicys
 • ”Rich attribute storage” för stöd av SAML med auktorisationsscenarion baserade på attribut

AD/LDAP Integration & Management

Integration

 • Delegerad autentisering till AD eller LDAP
 • ”AD password policy” verkställd med tydliga felmeddelanden till användarna
 • Obegränsat antal kataloger eller domäner
 • Desktop SSO

Management

 • Lösenordshantering
 • Trycka ut (Password push) till AD för Okta-hanterade lösenord (kräver lösningen Life Cycle Management)

Metakatalog

 • Integration med valfri applikation eller katalog, med livscykelkontroll.

Anpassningsbar katalog för användare, grupper och enheter

Användar-, grupp- och enhetsprofiler

Livscykelhantering

Enkelt att se och ändra användarna i de olika faserna i livscykeln

Multi-source Integration

Universal Directory Multi-Source Integration

 • OIDC och SAML Inbound JIT
 • Hantera användare och grupper från ”on-prem”-kataloger (AD/LDAP)
 • Hantering från app (kräver Provisioning)

 

Hur kan man testa tjänsten?

Kostnadsfri 30-dagars test beställs här.

FAQ Hyperconverged solutions