Software-defined Storage

Mjukvara som löser era lagringsbehov

Mjukvarudefinerad lagring, vad innebär det?

Traditionella lagringssystem är bunden till tillverkarnas hårdvaror, vilket har visat sig kostsamt och inte är flexibilitet. Mjukvarudefinierad lagring kan istället installeras på standardhårdvara, vilket innebär att du är fri att välja vilken hårdvara som bäst passar ditt behov.

Radpoint är partner med ett antal selektivt utvalda tillverkare inom området. Utifrån dina förväntningar och krav hjälper vi er att välja den lämpligaste plattformen.

Det finns många olika användningsområden när det gäller lagring, det kan vara prestandakrävande miljöer av VMs, databaser eller kritiska applikationer. Exempel på andra tillämpningar är stora mediearkiv med video och ljud med omfattande prestandakrav. Utöver det så behövs ofta fillagring i form av NAS, arkivlagring och lagring för backup.

Nexenta är ledande inom Software-defined Storage och har två produkter, NexentaStor och NexentaEdge

Mer om Nexenta

Compuverde är en svensk leverantör av vNAS, en Scale-Out lagring som lämpar sig väl i många miljöer.

Mer om Compuverde

Cohesity baseras på Web-scale teknologi med fokus på sekundärdata (secondary storage). Plattformen kan nyttjas för backup, filer, objekt, test/dev och dataanalys. Cohesity kan köpas som hårdvaruplattform eller som mjukvara för utvald hårdvara.

Mer om Cohesity

Nutanix innefattar mjukvarudefinierad lagring, men är så mycket mer än så. Nutanix är en mjukvara för att bygga det kompletta virtuella centrerat.

Mer om Nutanix

Vad är skillnaden mellan Scale-Up & Scale-Out?

Scale-up är ett system som har en eller två kontrollenheter vilka hanterar gemensam lagring som ansluts med disklådor (JBOD). Scale-up system ger oftast en given prestanda beroende på dessa kontrollenheter och anslutna diskenheter. Systemet kan utökas med ytterligare JBODs för att öka lagringskapacitet och prestanda. Dessa system kan byggas ut med upp till häraden tre till fyra petabyte rå lagringskapacitet.

Scale-out är ett system som bildar ett kluster från tre eller fyra noder med integrerad lagring. Ju fler noder desto mer prestanda, kapacitet och redundans. Systemet kan byggas ut till hundratals noder och kan hantera hundratals petabyte av data. I motsats till den traditionella scale-up arkitekturen så möjliggör scale-out med mjukvarudefinierad lagring praktiskt obegränsad kapacitet och storlek efter behov.

Vad är fördelen med mjukvarudefinierad lagring?

Till skillnad från traditionella SAN/NAS lagringssystem så har man här separerat logiken och intelligensen (mjukvara) från hårdvarulagret med diskar och SSDs. Med dom traditionella lösningarna så försvinner allt vid en HW-refresh. Mjukvarudefinierad lagring tillåter dig flytta licenserna till ny hårdvara när det är  dags. Förutom det så utvecklas mjukvaran kontinuerligt så att man får mer funktion och prestanda över tiden.

FAQ Hyperconverged solutions