Software-defined Storage

Mjukvara som löser era lagringsbehov

Mjukvaru-definerad lagring, vad innebär det?

Enkelt beskrivet så är det till skillnad från traditionella, kostsamma hårdvaru-baserade lagringssystem, så kan normalt sett mjukvaru-definierad lagring köras på standard-hårdvara. Välj den HW-leverantör som passar er bäst.

Vi på Radpoint är partner med ett antal olika leverantörer inom detta område, beroende på era förväntningar och krav hjälper vi er att välja lämpligaste plattformen för er.

Det finns många olika användningsområden när det gäller lagring, det kan vara prestanda-krävande miljöer av VMs, databaser eller kritiska applikationer. Eller stora media-arkiv med video, audio där man har andra prestandakrav. Utöver det så behövs ofta fil-lagring som NAS, arkiv-lagring och lagring för backupdata.

Nexenta är ledande inom Software-defined Storage och har två produkter, NexentaStor och NexentaEdge

Mer om Nexenta

Compuverde är en svensk leverantör av vNAS, en Scale-Out lagring som lämpar sig väl i många miljöer.

Mer om Compuverde

Cohesity är en leverantör som bygger på Web-scale teknologi och fokuserar på sekundärdata (secondary storage), en plattform för backup, filer, objekt, test/dev och data-analys. Cohesity kan köpas som appliance eller som mjukvara för utvalda plattformar.

Mer om Cohesity

Nutanix kan man även se som mjukvaru-definierad lagring, men det inkluderar även så mycket mer än då det är en mjukvara för det kompletta virtuella datacentret.

Mer om Nutanix

Vad är skillnaden mellan Scale-Up & Scale-Out?

Scale-Up är ett system som har en eller två kontrollenheter som hanterar gemensam lagring som ansluts med disklådor (JBOD). Scale-Up system ger oftast en given prestanda beroende på dessa kontrollenheter och anslutna diskenheter. Systemet kan utökas med ytterligare JBODs för att addera lagringskapacitet och prestanda. Dessa system kan byggas ut upp till 3 – 4 PB rå lagringskapacitet.

Scale-Out är ett system som bildar ett kluster från 3 – 4 noder med integrerad lagring. Ju fler noder desto mer prestanda, kapacitet och redundans. Systemet kan byggas ut till 100-tals noder och kan hantera 100-tals PB av data.

Vad är fördelen med mjukvarudefinierad lagring?

Till skillnad från traditionella SAN/NAS lagrings-system så har man här separerat logiken och intelligensen (mjukvara) från hårdvarulagret med diskar och SSDs. Med dom traditionella lösningarna så försvinner allt vid en HW-refresh. Mjukvaru-definierad lagring tillåter dig flytta licenserna till ny hårdvara när det är så dags. Förutom det så utvecklas mjukvaran kontinuerligt så man får mer funktionalitet, prestanda etc. över tid.

FAQ Hyperconverged solutions