Wi-Fi AeroHive

WLAN Cooperative Control Architecture

Kooperativ kontroll; en arkitektur med stora fördelar. Genom att decentralisera intelligensen ut till accesspunkterna (motsats till central styrning lokalt eller molnet) skapas ett sammanhängande och självläkande system utan single-point-of-failures och begränsningar i skalbarhet och kapacitet.

Aerohive är helt unika med denna arkitektur – även om konkurrensen påstår sig göra samma sak. Låt oss visa dess fördelar.

  • Kostnadsbesparing där central hårdvara, mjukvara och licenser för ”controller” utgår
  • Administrativ enkelhet med högsta driftsäkerhet
  • Skalbart (grow-as-you-go) med prognostiserbar ekonomi
  • Enkel utrullning (provisioning) förenklar tillväxt

HiveManager – Central Management Platform

HiveManager Online lanserades 2009 som marknadens första molnbaserade administrationstjänst för Wi-Fi. Genom HiveManager sker lösningens konfiguration med kraftfulla verktyg för rapportering och felsökning. HiveManager finns även tillgänglig som lokal instans (on-prem) och för enklare behov i en kostnadsfri molnversion (HiveManager Connect).

Visibilitet är väsentligt när man jobbar med trådlösa nätverk.  HiveManager dashboard utgår från filter som definierar vad man vill se för angett tidsintervall  (historik, realtidsvy). På ett enkelt sätt erhålls här både detaljinsikter och trendförståelse kring policys, enhetstyper, applikationer, klienter och användare. Kort och gott; vad har hänt och vad händer nu i det trådlösa nätverket.

PPSK (Private Pre-Shared Key) Autentisering

Det finns flera sätt att autentisera en enhet mot ett nätverk där 802.1x eller PSK (Pre-Shared-Key) är vanligast. Autentisering genom 802.1x är en säkrare metod som använder sig av certifikat eller användarnamn/lösenord. Autentisering via PSK är en enklare och väsentligt mindre säker metod eftersom alla enheter delar samma nyckel/lösenord.

Aerohives PPSK ökar säkerhetsmöjligheterna genom policies baserade på identitet, enhetstyp och tid. PPSK är en perfekt lösning för IoT (Internet of Things), BYOD (Bring your own device) samt gästaccess.

Eftersom ökningen av IoT sker explosionsartat med fler enheter som ska in i nätet. I dagsläget har de flesta IoT-enheter inte stöd för autentisering genom 802.1x/Radius och måste därför autentiseras via PSK. PPSK erbjuder organisationer att få in dessa enheter i nätverket via en säkrare metod.

Felsökningshjälp som gör skillnad

Felsökning i trådlösa nätverk har historiskt varit allt från svårt till praktiskt omöjligt genom lösningarnas inbyggda verktyg. Aerohive har ett optimerat gränssnitt för felsökning med både historik och realtidsvyer. Verktyget möjliggör förståelse över vart problem uppstår samt ger förslag på lösning. Effekten blir reducering av eskaleringar och kapade ledtider för åtgärder.

Accesspunkter

aerohive table
Access Points Aerohive

Vad händer med lösningen om Internet går ner och man inte kan nå HiveManager?

Accesspunkterna är inte beroende av att ha kontakt med HiveManager för att fungera. Beslut tas på accesspunktsnivå. HiveManager används för att konfigurera, monitorera och felsöka lösningen. Om man skulle tappa kontakt med HiveManager så är det endast nämnda funktioner som man tillfälligt förlorar, accesspunkterna fortsätter precis som innan.

Hur fungerar uppgraderingar?

Aerohive påtvingar inga organisationer uppgraderingar utan man har full flexibilitet att välja/använda en viss version. Man har samtidigt möjligheten att köra ut en ny version på en eller flera accesspunkter först, innan man väljer att rulla ut det över hela organisationen.

FAQ Hyperconverged solutions