Lösningar översikt

Vårt mål är att leverera de smartaste lösningarna inom IT-säkerhet och software-defined everything.

Cybersäkerhet

Begreppet Cybersäkerhet omfattar teknik, processer och kontroller för att skydda system, nätverk och data från cyberattacker. Genom vår metodik ”säkerhetstrappan” hjälper vi organisationer att erhålla rätt nivå av IT-skydd för att svara upp mot verksamhetens riskaptit, riskkapacitet och risktolerans.

Perimeter- och datacenterbrandväggar

Fundamentet inom nätverkssäkerhet är insyn och kontroll genom brandväggen. Brandväggen behöver dessutom sitta på fler platser än mot Internet, den behöver kunna spänna över interna nätverket, datacentret, virtualiseringsmiljöer och molnet.

Automatiserad sårbarhetsdetektion

Hur ofta, och mot vad, bör man utföra sårbarhetsanalyser och penetrationstester? Vårt svar är att uppgiften behöver pågå kontinuerligt genom automation, med understödjande rapportering för åtgärder utifrån prioritet.

SIEM - Security Information and Event Management)

Ta kontroll över säkerhets- och driftsrelaterade händelser i IT-miljön för proaktiva och reaktiva insatser.

DLP - Data Loss Prevention

Skydd mot dataläckage med modulärt införande från endpoint till molnet. Ta kontroll över all känslig data.

e-postskydd

Mer än 95% av dagens attacker startar genom e-post. Antispam med antivirus räcker inte för att stå upp mot dagens angrepp över e-postkanalen.

Malwareanalys

Implementera skydd mot okänd 0-day malware på klienter, i nätverkslagret och molnet.

Exploit och malwareskydd på klienter och servrar

Skydda klienter och servrar (Windows, Mac och Linux) mot dagens aktuella hot där antivirus inte längre fungerar.

Skydd mot DDoS-attacker

Säkra tillgänglighet på kritiska tjänster som exempelvis publika webbsidor och handelsplatser genom molnbaserat DDoS- och WAF-skydd.

Molnsäkerhet

Det råder inget tvivel om affärsvärdet med molnet – frågan är hur säkerheten anpassas för att fungera i molnet? Radpoint hjälper er att leverera kontinuerliga, automatiserade skydd för SaaS-applikationer och molnservrar. Vi tillhandahåller även lösningar för livscykelhantering av identiteter i molntjänster inklusive multifaktorautentisering och Single-Sign-On.

Monitorering av säkerheten i ert moln

Kontinuerlig säkerhetsanalys av era tjänster i den publika molninfrastrukturen. Genom “compliance reports” kan utrullning av applikationer ske med vetskapen att molnet är konfigurerat för att möte verksamhetens säkerhetskrav.

Identitetshantering i molnet för molnet - IaaS (Identity-as-a-Service, Access Management)

Okta är fundamentet för säkra anslutningar mellan människor och teknologi. Oktas tjänster ger anställda, kunder och partners säker åtkomst till molntjänster med marknadens bästa applikationstäckning.

Skydda sanktionerade molnapplikationer

Täpp till säkerhetsgapet i SaaS-applikationer och skydda data och organisation.

Threat Intelligence Service

AutoFocus är en säkerhetstjänst som kapar ledtider i analys och responsinsatser för de mest skadliga, unika och riktade attackerna.

Lagra loggdata från Palo Alto i molnet

Logging Service tar emot logg från Palo Alto Networks säkerhetslösningar och lagrar den i molnet. Genom konceptet ”Application Framework” kan analystjänster utvinna intelligenta insikter och värden ur logginformationen.

Beteendeanalys för detektion av de mest sofistikerade angreppen

Magnifier upptäcker den allra farligaste och mest sofistikerade kategorin av angrepp och hot. Magnifier utför anomali- och avvikelseanalyser av data inhämtad från IT-miljöns brandväggar och endpoints.

Smarta datacenter

Med vårt begrepp smarta datacenter avser vi lösningar som levererar mer funktion till lägre pris. De är skalbara och låter dig konsumera IT på moln-vis. Genomgående är att lösningens smarthet ligger i mjukvara med inspiration hämtad från stora molnjättar såsom Amazon, Google och Facebook.

Hyperkonvergerat datacenter

Vår hyper-konvergerade datacenterlösning konsoliderar server och lagring i en integrerad enhet. Bygg den precis så stor som du behöver idag och utöka med en nod i taget. Uppnå ”pay-as-you-grow” på riktigt.

Software Defined Storage

Smarta lagringslösningar ska kunna skräddarsys för just dina behov. Oavsett om ni kräver höga IOPS, brett protokollstöd eller väldigt låg kostnad per gigabyte. Med smart mjukvara görs lösningarna flexibla.

Datacenter networking

Smarta datacenter mår bäst med smarta nätverk. Vi har komponenterna, arkitekturtänket och kunskapen att bygga, supportera eller drifta dem.

Disaster Recovery och Backup

Med vår tjänst för katastrofåterställning kan du kontinuerligt utvärdera och validera din plan, så du är redo när det blir skarpt läge. Backuptjänsten låter dig skydda virtuell och fysisk miljö inkl. databasmotorer, med sökbart index av filer och objekt.

Enterprise Networking

Moderna företagsnät behöver leverera tillgängliga, stabila och snabba anslutningar till användarna. Arkitekten kräver flexibilitet och enkelhet i dess upp- och utbyggnad. Från ett driftperspektiv önskas enkel men kraftfull management med insyn och rapportering. Från ett säkerhetsperspektiv krävs integrationer för 802.1x och säkerhetsautomation.

Nätverkslösningar

Säkra och smarta nätverkslösningar

Trådlöst nätverk (Wi-Fi)

WiFi och SD-LAN/WAN

SD-WAN

VeloCloud ger möjlighet till WAN-optimering, samtidigt som åtkomsten till företagets affärskritiska applikationer och molntjänster säkras.