Nutanix

Hyperkonvergerad infrastruktur på riktigt

Radpoint blev första europeiska partner till Nutanix 2012 och har sedan dess byggt datacenter i teknikens framkant.

Nutanix har förenklat sättet att bygga datacenter radikalt, man jämför gärna enkelheten med iPhone. Genom att utgå ifrån Web-Scale teknologier och arkitekturer med sitt ursprung från Google, Facebook och Amazon, har Nutanix byggt sin ”Enterprise Cloud Platform”.

En lösning som ger dig ett smart, skalbar, självläkande och framtidssäkert datacenter.

Nutanix bjuder på en lösning som ger dig ett smart, skalbar, självläkande och framtidssäkert datacenter.

Byggstenarna i Nutanix ”Enterprise Cloud Platform” består av 3 eller fler x86-noder och det finns en stor flora av noder beroende på användningsområde. Det innebär att lämpliga noder finns SMB-miljöer, Hybrid-noder, AllFlash för krävande applikationer och noder med mycket lagring.

Utmärkande för Nutanix plattform är:

Enkelheten

På bara ett par timmar är ett komplett datacenter installerats och konfigurerats klart för drift av VMs, hypervisor, lagring, nätverk och server med gemensam administrationgränssnitt. All administration klaras galant av IT-generalister.

Skalbarhet

Köp endast så mycket infrastruktur som du för stunden behöver, ”Pay-as-you-Grow”. Det tar endast 30 – 40 min att addera ytterligare kapacitet och prestanda till Nutanix och allt görs utan behov av nertid eller servicefönster.

Självläkande

Systemet sköter automatiskt redundansen i klustret och om något går sönder (disk, ssd, nod m.m.) så kommer Nutanix Acropolis genast att bygga upp redundansen igen inom typisk 20 – 40 min, sen är systemet fullt redundant igen och kan tolerera ytterligare fel.

Kostnadseffektiv

Nutanix är en mycket avancerad plattform som gjorts förvånansvärt enkel, man har eliminerat eller minimerat så mycket som är möjligt när det gäller administration vilket ger er tid för mer värdeskapande aktiviteter. IDC har gjort en oberoende undersökning med Nutanix-kunder som nått TCO-besparingar på 60%.

Vad är grejen med hyperkonvergerat?

Många är fördelarna med sammanslagen virtualisering och storage: mindre administration, overhead och bättre prestanda – samtidigt!

Du slipper även omaket att köpa in och administrera ett separat lagringssystem för din virtuella miljö.

FAQ Hyperconverged solutions

Varför välja Nutanix lösning för hyperkonvergerat?

Som pionjär på området har Nutanix gått från klarhet till klarhet. Arkitekturen definieras av mjukvara och har stöd för samtliga hypervisors (VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer). Samt deras egen, kostnadsfria, Acropolis Hypervisor som baseras på KVM.

Till skillnad från andra leverantörer av hyperkonvergerat så kräver Nutanix ingen specialutrustning för att integrera med resten av er miljö. Vanlig 10 Gig Ethernet och ett par VLAN är allt som krävs.

Väljer du Nutanix är du även förberedd för att bygga ditt datacenter med hjälp av publika moln.

Du nämnde moln, hur passar det in i en lösning jag har i min egen drifthall?

Nutanix kommer förberedd för att orkestrera och integrera resurser från publika molnleverantörer rakt in i ditt eget datacenter.

Med Nutanix Calm kan du även på ett App Store-manér rulla ut och skala upp dina applikationer både i ditt eget datacenter och i molnet.

CASE: LKAB MIGRERAR HELA SIN SERVERPARK TILL EN HYPERKONVERGERAD LÖSNING

LKAB, med storskalig järnmalmsbrytning som pågått i snart 130 år, har ett livsviktigt digitalt hjärta som pumpar runt funktioner för personsäkerhet, administration och gruvdrift varje dag. Vi hjälpte dem att migrera sin serverpark till ett hyperkonvergerat datacenter.

Ladda ned PDF
LKAB hyperkonvergerat case

Fler storheter med Nutanix

Hyperkonvergerad infrastruktur

Nutanix konvergerar server och lagring till ett system vilket eliminerar behovet av traditionell lagring som SAN och NAS. Varje nod kör en hypervisor och en Controller VM som hanterar all I/O för den lokala hypervisorn. Detta gör Nutanix till ett utomordentligt flexibelt, skalbart byggblock för moderna datacenter.

software defined

Software-defined

Systemet använder en distribuerad mjukvaruarkitektur för att leverera datalagring som en on-demand-tjänst. Systemet bäddar in all logik i intelligenta VMs som körs på varje kluster-nod som en 100% mjukvarustyrd lösning. Dessutom är alla mjukvarudefinierade tjänster helt VM-centrerade, inklusive snapshots, hög tillgänglighet, katastrof-återställning, dedup etc.

Scale out

Nutanix Enterprise Cloud Platform är raka motsatsen till en enda server. Det är ett ”always-on” kluster med server och lagrings-noder som kan köra alla typer av virtuella maskiner i stor skala. Om det krävs mer lagring eller beräkningskapacitet, kan ytterligare Nutanix noder läggs till utan påverkan, en i taget. Till skillnad från traditionella SAN / NAS-lösningar som är begränsade till ett litet antal kontrollenheter, så har Nutanix mjukvarubaserade kontrollenheter som skalar proportionellt med antalet noder.

server attached flash

Server attached Flash

Nutanix lösning integrerar flash (SSD) i varje nod – genom att konvergera flash och datorresurser i en enhet kan man leverera bästa möjliga applikationsprestanda. Nutanix Distribuerade Filsystem gör all flash-kapacitet i alla Nutanix noder tillgängligt för alla virtuella maskiner i klustret. Nutanix Enterprise Cloud Platform distribuerar även metadata intelligent genom hela flash-lagret för att möjliggöra massiv och linjär scale-out.