Okta

IDaaS (Identity as a Service)

Okta är den perfekta lösningen för de organisationer som har tagit första steget till molnet och nu inför fler SaaS-applikationer. Okta automatiserar administrationen av konton och identiteter, höjer säkerheten och förenklar åtkomst för användarna. Helt enkelt alla aspekter av identitetshantering i molnet, för molnet.

Många organisationer lever i en hybridarkitektur med både lokala applikationer och molnapplikationer (ex. Office 365, Box, Salesforce). Okta tillhandahåller verktyg för att ge SSO (Single-Sign-On) mot molnapplikationer med MFA (Multifaktor-autentisering) och effektiv hantering av provisionering av användarkonton till respektive molntjänst, under kontonas livscyklar.

Enklare och säkrare

Oktas identitetsmoln är fundamentet för säkra förbindelser mellan människor och teknologi.

Resultatet:

  • För användaren: En portal med Single-Sign-On mot alla molnapplikationer.
  • För administratören: En administrationspunkt för alla användare och alla molnapplikationer
  • För organisationen: Starkare säkerhet genom tillägg som MFA (Multi-faktor-autentisering)
  • Funktionell trygghet: Marknadens mest omfattande molnapplikationsstöd (färdiga integrationer)

 

Universal Directory

Central hantering av varje användare, applikation, enhet & API

Single Sign-On

Logga in en gång, fortsatt inloggning mot alla applikationer

Multi-factor Authentication

Förhindra identitetsstölder med användarvänlig lösning.