Palo Alto Networks

En säkerhetsplattform för framtiden

Vi är nationellt ledande partner sedan 2009

Säkerhetslösningar baserade på fristående punktsystem utan automation visar sig gång på gång stå totalt verkningslösa mot dagens aktuella IT-hot och Cyberangrepp. Nya tillvägagångssätt och teknologier krävs för att uppnå hållbar säkerhet.

Palo Alto Networks säkerhetsplattform förhindrar cyberangrepp från att lyckas genom automation och systemsamverkan. Genom ”tight” integration med IT-infrastrukturens olika komponenter levereras konsekvent säkerhet över nätverket, molnet och mobila enheter.

Radpoint är genom fokus och engagemang er tryggaste partner av lösningar från Palo Alto Networks.

Insyn, kontroll och automation

För att matcha dagens dynamiska IT-miljöer behöver säkerhetsplattformen vara flexibel och sträcka sig över perimeter, nätverk, klient och ut till molnet. Med en plattform som är byggd runt en högpresterande arkitektur med starkt integrerade funktioner för kontroll och insyn samt möjligheter att motverka attacker och Malware levererar Palo Alto Networks funktioner för:

Palo Alto Autofoucs

Autofocus

Autofocus ger en unik malware-korrelering och prioritering samt information om pågående globala malwarekampanjer

Läs mer

Datacenterbrandväggar

Med integrationer mot marknadsledande tillverkare som VMware eller OpenStack.

Läs mer

Perimeterbrandväggar

Kompromisslös innehållskontroll och skydd av användare, applikationer och information.

Läs mer
Palo Alto Aperture

Aperture

Aperture ger kontroll över sanktionerade molnapplikationer med innehållskontroll och policystyrning via API

Läs mer

Wildfire

Wildfire är ett globalt malwareskydd som analyserar och identifierar okänd skadlig kod. Inom 5 minuter genereras signaturer som föds tillbaka till alla brandväggar

Läs mer

Traps

Traps endpoint protection skyddar klienter och servrar med innovativt skydd för exploits och 0-day malware, t.ex. Ransomware som CryptoLocker

Läs mer

Evident

Evident monitorer kontinuerligt att AWS och Azure är korrekt uppsatta ur ett säkerhetsperspektiv

Läs mer
Palo Alto Magnifier

Magnifier

En säkerhetstjänst som genom beteendeanalys upptäcker den mest sofistikerade typen av attacker och angreppsförsök.

Läs mer

Logging Service

Nyckeln till ”Application Framework” med utökad insyn, integration och skydd.

Läs mer

Automatiserat ekosystem skapar heltäckande skydd

Palo Alto overview

Application Framework öppnar upp nya möjligheter

Palo Alto Networks Application Framework är ett öppet ekosystem av säkerhetslösningar.

Loggmaterial från molnet, nätverket och endpoint görs tillgängligt i Application Framework. På ett ”App Store-manér” kan du i plattformen göra detta material tillgängligt för appar från hela cybersäkerhets-industrin.

Med Application Framework öppnar du upp möjligheter att konsumera innovativa lösningar på kran. Allt för att hjälpa dig ligga steget före.

Varför välja Palo Altos lösningar?

Palo Alto Networks har alltid vågat utmana  ”status quo” inom säkerhetsskydd och lanserar teknikinnovationer, som bevisar sig bättre än traditionella teknologier. Att välja Palo Alto Networks är inte endast ett produktval. Man garderar sig från risken att köpa falsk trygghet. Palo Alto Networks är baserat på historik, det mest trovärdiga och trygga valet för att få uppdateringar, nya funktioner och integrationer som gör att IT-skyddet inte stagnerar mot nya hot och angrepp.

En annan väsentlig urvalsparameter är hur effektiv och intuitiv lösningens administration och rapportering är för att kunna lösa uppgifter och felsökningar. Här brukar Palo Altos lösningar vinna om tekniker och administratörer själva får välja.

Var ska man börja?

En vanlig utmaning kan vara att bedöma var verksamhetens säkerhetsbehov är störst. Ska man börja skydda klienter, nätverk eller molnet? Hur ska man prioritera insatserna och ”sälja internt” mot företagsledningen som struntar i produktdetaljer och teknik, men förväntar sig att IT löser utmaningarna ur ett helhetsperspektiv.

Radpoint har under 10 år utarbetat metoder för att utifrån ”risk” hjälpa organisationer att inventera och analysera var skyddsinsatser skulle göra mest nytta. Utgångsläget är att prioritering och insatser runt IT-skyddsinsatser skall vara ekonomiskt motiverbara, produkter skall genom rapportering kunna ”motivera sina existensberättiganden”.

FAQ Hyperconverged solutions