PRESSMEDDELANDE: Radpoint Datacenter inleder partnerskap med Cohesity

Johan Tungström
av Johan Tungström2018-09-25

Radpoint Datacenter fokuserar på Smarta Datacenter, och har sedan starten 2010 hjälpt sina kunder att förbättra sin infrastruktur för att bli mer kostnadseffektiva, flexibla, kunna skala och få lösningar som är betydligt enklare att administrera. Cohesity är ett företag som fokuserar på marknaden för sekundär lagring.

Cohesity’s är den enda hyperkonvergerade plattformen som är helt designad för att eliminera silos med sekundär lagring. Man konsoliderar all sekundär data och tillhörande administration till en lösning, inklusive backuper, filer, object, test & utveckling och analys av data. Cohesitys lösning innehåller många smarta funktioner och en flexibilitet som vi inte sett tidigare och trots detta är det en lösning med imponerande användarvänlighet. Det nya partnerskapet gör Radpoint Datacenter till Sveriges första Preffered Partner.

Cohesity huvudkontor finns i San Jose, California, USA och grundades av i juni 2013 av Mohit Aron, CE, Cohesity. Tidigare var Mohit med i starten av Nutanix och han var även chefs-utvecklare för Google Filesystem. Cohesity har redan levererat lösningar åt många ”Global 1000”-kunder och federala myndigheter i hela världen.

Anders Blomberg, säljansvarig, Sverige på Cohesity säger:

”Cohesity och Radpoint kan erbjuda kunderna något unikt som förenklar tillvaron inom datalagring och dataskydd.

80% av all data ligger på lagring utanför primärlagring och genom att konsolidera detta data sparas massor med tid i hanteringen samt effektiviserar komprimering, deduplicering och replikering. Det är det vi kallar Secondary data. 

Genom ett indexerat gränssnitt får man omedelbart kontroll på alla kopior av samma data i olika silos. Det ger ögonblickligen möjligheten att återskapa ett eller 100 virtuella maskiner och användarkataloger direkt på backup enheten. Detta är unikt och sparar tid, lagring och stora pengar. 

Att Cohesity sedan bygger lösningen på byggblock som enkelt kan adderas i små eller stora enheter, gör att kunden inte behöver göra framtida data-migrering till ny lagring. Allt data kan ligga i vårt filsystem, på tre eller fler noder, upp till hundratals noder om så behövs.  Det kombineras gärna med valfri molnlösning för extern lagring och hantering. 

Möjligheten att kunna skala helt efter sitt faktiska behov ger mycket bättre kontroll på både ekonomin och infrastrukturen i datacentret som i sin tur kan anpassas efter organisationens behov.”

Johan Tungström, VD, Radpoint Datacenter säger: ”Cohesity har en lösning som är mycket kraftfull för att konsolidera all sekundär lagring till en gemensam plattform. Vi ser stora likheter med Nutanix när det gäller skalbarhet, enkelhet, och med funktioner som ger klara synergier tillsammans med Nutanix så väl som mer traditionella lösningar.