Privacy Policy

Vi värnar om din integritet

Integritetspolicyn beskriver hur Radpoint (”Radpoint AB”, ”Radpoint Datacenter AB”, ”Radpoint Väst AB” eller ”vi” använder personuppgifter som du uppger och/eller lämnar genom att besöka vår webbsida, www.radpoint.se, radpoint.se.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Privatpersoner

När du kontaktar oss, anmäler dig till utbildningar och seminarier, söker jobb hos oss, använder vår support och andra aktiviteter, använder våra digitala kanaler eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kan följande uppgifter komma att behandlas: person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information.

Kunder och uppdrag

För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas: visitkortsdata; det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress och faktureringsuppgifter. Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information och företagsspecifik information.

Leverantörer

För leverantörer kan följande information komma att behandlas: namn, e-postadress och organisationsnummer.

Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig?

Privatpersoner

Syftet med denna behandling är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information om Radpoint med dig. Innan vi påbörjar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att, där det krävs, inhämta samtycke från dig.

Kunder och uppdrag

Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund.

Leverantörer

Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med, och överföras till, Radpoints samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Eftersom din säkerhet är viktig för oss strävar vi alltid efter att din data ska behandlas inom EU/EES. Våra egna IT-system finns inom detta område och information som kan komma att sändas till andra system överförs och behandlas inom EU/EES-området, undantaget amerikanska leverantörer som ändå uppfyller GDPR-kraven genom ”Privacy Shield Framework” ( https://www.privacyshield.gov/list ).

Hur länge sparar vi din information?

Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas så länge vi har en relation.

Vilka är dina rättigheter?

Detta har du rätt till:

  • Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
  • Att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
  • Att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
  • Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att återkalla samtycke

Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig (exempelvis i form av nyhetsbrev). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@radpoint.se.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Radpoint har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.

Kontakt

Om du vill att vi ska korrigera eller radera dina sparade personuppgifter, eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, kan du kontakta oss: Radpoint AB Råsundavägen 4 SE-169 67 Solna Tel: +46-(0)8-400 27 001 Fax: +46-(0)8-551 136 85 e-post: info@radpoint.se

Användarvillkor

Copyright: Innehållet i denna webbplats, inklusive men ej begränsat till text, grafik eller kod är upphovsrättsskyddad och tillhör RADPOINT AB. Det är tillåtet att elektroniskt kopiera delar av denna webbplats för eget bruk. All annan användning, inklusive men inte begränsat till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet på denna webbplats är förbjudet utan tillstånd från RADPOINT AB. Alla varumärken, servicemärken och varunamn som används på webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken.

Genom att använda vår sajt godkänner du vår Privacy Policy samt användarvillkor – Kontakta oss vid frågor.