Rubrik

Cloud Data Management

Automatiserad och enkel livscykelhantering av data

Rubrik levererar enkel automatiserad backup, återställning, arkivering och sökning i en enkel och skalbar plattform byggd för hybridmoln.

Se video

Vad är Cloud Data Management?

Rubrik CDM är en mjukvarudefinierad lösning som förenar backup, omedelbar återställning, replikering, sökning, analys, arkivering och ”copy data management” i en säker ”fabric” som spänner över lokalkontor, datacentret och molnet. Lösningen eliminerar de hinder som ofta uppstår vid användning av publika molnet avseende datarörlighet, skalbarhet, kostnadseffektivitet och prestanda.

Ladda ned Whitepaper
cloud data management

Plattformsöversikt

1

Managera Data

En plattform managerar all data i molnet, kanten, eller on-prem för backup, DR, arkivering, compliance, analys och copy data management. Rubrik omfamnar data omedelbart (för återställning till test/dev) och frigör besparingar från en konvergerad arkitektur.

2

Sökning

Leverera nära noll RTOs genom sökning som lokaliserar VMs, databaser, applikationer eller filer, oavsett om data är lagrat ”on-prem” eller i molnet.

3

Policystyrd

Rubrik eliminerar komplexitet i management; ett fåtal klickningar i policymotorn orkestrerar SLA:s för hela datalivscykeln. Automatisera management över hybrid- och multimolnmiljöer genom ett enhetligt gränssnitt.

4

Självbetjäning & Orkestrering

I kärnan av Rubrik finns en kraftfull samling APIs som kan orkestrera data från datacenter till molnet. Integrera Rubrik i tjänsteleveranser, självbetjäningslösningar och automatiserade processer med 3:e-partssystem.

5

Säkerhet & Compliance

Data är säkrad i såväl transport som när den är lagrad genom hela dess livscykel, oavsett plats. Rubrik levererar finmaskig rollbaserad åtkomstkontroll samtidigt som rapportering för compliance automatiseras för olika typer av revisioner och audits. Erhåll omedelbar återställning från ransomware genom immuna backuper i plattformen.

6

Analys & Rapportering

Rubrik Envision ger åtgärdsbara insikter över hybridmolnet, med skräddarsydd visuell rapportering. Få förståelse över hela miljöns operativa effektivitet, compliance och kapacitetsutnyttjande.

7

Molnskalbar arkitektur

Rubrik är en tillverkarneutral plattform byggd på en ”API-first”-arkitektur.  Dra nytta av en kraftfull samling APIs för att sömlöst integrera med tredjepartstjänster. Rubrik är från början utvecklad för molnintegrationer med en skalbarhetsförmåga som möjliggör hybridmoln för företag och organisationer av alla storlekar.

CASE: LKAB MIGRERAR HELA SIN SERVERPARK TILL EN HYPERKONVERGERAD LÖSNING

LKAB, med storskalig järnmalmsbrytning som pågått i snart 130 år, har ett livsviktigt digitalt hjärta som pumpar runt funktioner för personsäkerhet, administration och gruvdrift varje dag. Vi hjälpte dem att migrera sin serverpark till ett hyperkonvergerat datacenter.

Ladda ned PDF
LKAB hyperkonvergerat case

Välj modell

Skala linjärt i kapacitet och prestanda med ”plug-and-play”-plattformar i hårdvaru- och mjukvaruversioner.

Rubrik Appliances icon

Rubrik Hårdvaruplattformar
Konsoliderad hårdvara och mjukvara i en plattform

Rubrik Software at the Edge icon

Mjukvaruplattform på lokala fjärrkontor.

Rubrik Software in the Cloud icon

Molnplattform
Backup, replikering och DR för molnapplikationer.

Rubrik Software on Industry Platforms icon

3:e-partsplattformar från HP, Cisco och Dell

Fördelar

Backup Reliably. Peace Of Mind – Delivered. icon

Pålitlig Backup vilket ger er trygghet och sinnesro

Recover What You Need, When You Need It. icon

Återställ vad du behöver, när du behöver det.

Automate Everything. Connect. Enable. Expand. icon

Automatisera. Anslut. Aktivera. Expandera.

Varför köper kunder Rubrik?

  • Kostnadsbesparingar
  • reducera tid som spenderas på komplexa lösningar
  • förenkla datacentret
  • möjliggöra närmast omedelbara återställningar och mitigera nertid orsakad av mänskliga faktorn eller hårdvarufel
  • möjlighet att snabbt kunna hantera malware-angrepp och andra källor för dataförlust
  • säkra måluppfyllnad av regulatoriska krav i datacentret och molnet
  • snabbt kunna söka och återställa data
  • migrera data till publika molnet
  • skydda data i publika molnet.
FAQ Hyperconverged solutions

Vad är Rubrik?

Kort svar: Rubrik är ett modernt tillvägagångssätt att lösa vardagliga uppgifter inom Backup, restore, DR, compliance, detektion och återställning orsakad av ransomware/Sök- och analysfunktioner.

Längre svar: Rubrik är backup- och restore-arkitektur som innefattar och helt ersätter följande: Backupservers (HW, OS, CPU, Memory, etc), Backup Proxies, Media Servers, Media Databases, Dedupe databases, Backup Software, Backup Storage (FC/NAS/Dedupe appliance/Direct Attached Disks, SSDs, Tape), Replication Software and Hardware, DR Hardware and Software, Search Engines, Search Servers m.fl.

Varför behövs en ny arkitektur för backup och restore?

Gårdagens verktyg klarar inte av dagens krav beträffande enkelhet och användarvänlighet, enkel arkitektur, behov av omedelbara återställningar, skalbarhet, stabilitet etc.

Vad är produkten?

Rubrikarkitekturen baseras på noder vilka samverkar i ett eller flera kluster. En nod kan vara fysisk eller virtuell. Fysiska noder för datacenter, virtuella noder för fjärr- och lokalkontor och multipla klustrade virtuella noder som körs i det publika molnet (AWS eller Azure). Definitioner: en BRIK består av tre eller fyra fysiska noder bestående av 2U-rackmonterade X86-serverplattformar. Edge är namnet på en virtuell nod för fjärr- och lokalkontor. Molnkluster är namnet på tre till multipla virtuella noder i publika molnet.

Vad gör Rubrik så annorlunda jämfört med andra lösningar?

Allt. Rubrik har totalt ritat om kartan för backup-arkitektur för att anamma idéen ”masterless scale out” som uppfanns av stora molnföretag som Google och Facebook för ett decennium sedan. Det innebär slutet för monolitisk tillväxt med multipla single-point-of-failures. Istället bygger arkitekturen på att skala upp med fler noder som i kluster samverkar och adderar prestanda, kapacitet och redundans i takt med att lösningen växer.

”Masterless scale out” innebär att varje nod är kapabel att ta över uppgifter som schemaläggningar, GUI, databas, lagring, återställning, indexering etc.

Hur skalbar är Rubrik, och hur svårt är det att skala?

Minsta fysiska installationen består av tre noder som bildar ett kluster (BRIK). Därifrån kan individuella noder adderas till klustret på 10-15 minuter utan nedtid. Skalbarheten är praktiskt taget obegränsad.

Vad är del för fel med dagens schemalagda backuper?

Det fungerar ofta, men kräver handpåläggning. I takt med att belastningen på datacentret ökar, samt volymen av data förändras dynamiskt över tid, måste schemaläggningarna anpassas. Detta börjar bli kännbart när dagliga backuper mer frekvent misslyckas.

Hur enkelt är Rubrik att lära sig och använda?

Lösningen är avsedd att hanteras av en IT-generalist, inte specialist. Enkelhet i användning är nödvändigt för dagens krav på optimering, pålitlighet, förutsägbarhet och automation. Ju fler rattar och knappar desto större risk för felkonfigureringar.

Är Rubrik klient-/server-baserad?

Inte alls. Det är en ”masterless architecture”. Förr i tiden med klient-/server-baserad backup innebar det tjänsteförlust att tappa en server. Med Rubrik kan vilken nod som helst fallera utan att dra ner klustret.

Hur sker restores?

Med Rubrik sker återställningar enkelt och snabbt. Använd ett Google-liknande sökverktyg för att hitta objekt och filer, välj bara version och återställningen påbörjas.

Hur förändrar Rubrik schemalagda backuper?

Rubrik använder inte klassisk schemaläggning. Rubrik arbetar istället med SLA:er per objekt som ska skyddas. Rubrik tillämpar sedan maskininlärning för att fastställa när det är bäst att ta backup för att försäkra att det görs i rätt tid. Metoden levererar lyckade resultat samtidigt som den drastiskt reducerar tiden att administrera schemalagda backupjobb.