Konsulting

Kunskap och erfarenhet omsätts i "best practice"

En produkt blir aldrig bättre än dess konfiguration. Våra konsulter fokuserar på att utveckla och förvalta konfigurationer som gör att produkterna ger bästa funktionella avkastning. Vi kallar vår ”best-practice” inom konfiguration och policy för ”Grundplåt”.

Grundplåten baseras på beprövad konfiguration och policy som säkrar att funktionalitet tillämpas på ett sätt som ökar produktens verkningsgrad, pratar vi säkerhetsskydd är resultatet direkt mätbart: stoppa fler hot och mitigera risker, utan falska positiver. På Palo Alto Networks brandväggar har vi arbetat med Grundplåt sedan 2009.

  • Vid installationer och implementationer tillämpas vår ”best-practice” Grundplåt
  • Policyrevisioner – våra experter hjälper till att revidera och trimma er miljö

Behovsanalyser, säkerhetsrevisioner och sårbarhetsanalyser

Vi utför säkerhetsrevisioner som hjälper organisationer att förstå deras aktuella IT-säkerhetsläge och risknivå. Med utgångspunkt av modellen ”Cyber Kill Chain” där alla steg i angrepp och attacker definieras, genomförs en inventering och GAP-analys av s.k. ”Security Controls” i miljön. Genom penetrations- och sårbarhetsanalyser på in- och utsida av nätverket,  samt trafikanalyser erhålls en aktuell riskbild av infrastruktur och faktisk trafikbild.  Det sammantagna resultatet redovisas i workshop och skriftlig rapport.

  • Prioritera insatser
  • Underlag för budget och strategi/roadmap
  • Eskalera säkerhetsfrågorna från tekniknivå till strategisk verksamhetsnivå (Riskaptit, Riskförmåga och Risktolerans)

Från ax till limpa

Våra experter hjälper till med allt från design och arkitektur, till att migrera eller ”bygga nytt”. Oavsett om det är en skyddslösning , nätverkslösning eller smart datacenter, besitter våra konsulter breddspetsen av generell och bred IT-kunskap kombinerat med särskild och nischad expertkunskap inom vår lösning. Genom att inte arbeta som generalister säkrar vi kvalitet i införande och projekt.

ikon-projektledning

Projektledning

ikon-design

Design

ikon-mig

Migrering

ikon-implementation

Implementation

ikon-utbildning

Utbildning

ikon-radgivning

Rådgivning