Radpoint Secure Operations

Drifttjänster

SecureOperations är tillförlitliga drifttjänster där vi tar ansvar för funktion, kvalitet, tillgänglighet och förvaltning.

Oavsett om det handlar om e-post, brandvägg, nätverk, WI-FI, virtualiseringsplattform eller backup/DR utgår tjänsten från att vi genom best-practices sätter konfigurationer och policys som säkrar bästa funktion.

Detta ingår i Secure Operations

Arbetssättet säkerställer att teknologin i tjänstens produkter kommer till maximal nytta. Genom övervakning och rapportering säkerställer vi kvalitet och SLA-uppfyllnad. Alla tjänster utförs av egen personal som är experter på cybersäkerhet, nätverk och smarta datacenter. De har daglig fokus (expertsupport/drift) på de produktteknologier tjänsterna är utvecklade för.

säkerhetstrappan

Områden för Radpoint Secure Operations

E-postskydd

Skydd mot avancerade attacker, riktade angrepp och s.k. ”Business Email Compromise”.

DR och backup

Baserad på scale-out plattform, täcker upp hybrid-miljöer med lokalt datacenter och publika molnet.

Brandväggar

Drift och utveckling av brandväggar i perimeter, datacenter och molnet.

SIEM Logghantering

Med larmkort för säkerhets- och driftrelaterade händelser.

Nätverk

Nätverksdrift med fokus på tillgänglighet, säkerhet och enkelhet.

Virtualiserad miljö

Drift av smart datacentermiljö med ”scale-out compute and storage”-arkitektur.

Endpoint

Preventivt malware- och exploitskydd för klienter och servrar förvaltade av våra experter.

Sårbarhetsdetektion

Genom tjänsten erhålls kontinuerlig revision av IT-miljön ur ett sårbarhets-perspektiv.

Trådlöst nätverk

Stabilitet & tillgänglighet för aktivitetsbaserade miljöer där det bara måste fungera.

Co-drive - Samdrift

Kunder med egen driftpersonal erbjuds samdrift där den egna personalen fortfarande kan utföra administrativa uppgifter i lösningen, trots att den innefattas av vår drifttjänst. Modellen baseras på kunskapsöverföring, kvalitetssäkring och värdet av ett bollplank för hur uppgifter, policys och konfigurationer görs på bästa sätt.

Co-drive har visat sig särskilt värdefullt för organisationer som inte vill ta steget helt ut i outsourcing, samtidigt som den egna personalen har hög beläggning och svårt att förkovra sig i alla aspekter av IT-drift och säkerhet. Co-drive används även av många organisationer för att säkerställa struktur i drift- och säkerhetsrapportering, med tryggheten att Radpoint finns som rådgivare och backup vid sjukdom, semestrar eller andra planerade eller oplanerade händelser.

Fokus

Traditionella drifttjänster baseras på funktionellt minsta gemensamma nämnare för respektive område. Produktunika funktioner tillämpas inte i generella drifttjänster, då dessa funktioner tillför komplexitet i ”driftfabriken”.

På Radpoint är fokus vårt honnörsord för att säkra kvaliteten. Vi har omsorgsfullt valt ut vilka tillverkares produkter och teknologier vi ska bli bäst på. Samma metodik gäller våra drifttjänster; de är inte generella, utan tvärtom helt skräddarsydda för att dra maximal nytta av utvalda produkters funktionalitet. Resultaten är ofta direkta och rapporterbara; våra drifttjänster ger ökad skyddsförmåga med generellt bättre insyn och förståelse.

Digital kvittens

”Digital kvittens” är ett kvitto på att funktionerna faktiskt har levererats. Det låter kanske enkelt, men detta saknas alldeles för ofta i praktiken. När det gäller säkerhetslösningar räcker det inte att endast rapportera upptid.

Vad man behöver förstå är tjänstens faktiska effektivitet. Följande frågor skall kunna besvaras: Ser vår IT-miljö, trafik och dataflöde ut som vanligt, eller vad har förändrats över tid? Den sammantagna bilden ger möjlighet att vidta eventuella åtgärder för att mitigera risk.

Säkerhetstrappan

Säkerhetstrappan är en utvecklad säkerhetsmetodik som ger verksamheten rätt nivå av säkerhet (baserat på Zero Trust model).

”Rätt nivå av säkerhet” baseras på faktorer som (1) Tolerans av friktioner i användarvänlighet, frihet i informationshantering, orsakade av säkerhetskrav/skydd (2) Verksamhetens aptit och kapacitet för risker. Säkerhetstrappan styr hur policynivån för tjänstens ingående produkter sätts upp. Radpoint är kundens bollplank för att välja ”rätt” trappsteg och rätt nivå av säkerhet.

säkerhetstrappan

SLA

Vi skräddarsyr SLA för våra tjänster så att vi kan matcha kundens krav på funktioner och tillgänglighet. Samtidigt definierar vi incident- och rapporteringsvägar och vår möjlighet att integrera i befintliga processer med tydlig eskalering

Definitioner säkerställer att parterna är överens om vad som till exempel ska betraktas som ett fel och hur tillgänglighet ska beräknas. Servicenivåer reglerar vilken nivå tjänsten ska hålla i olika delar och avseenden. Serviceklasser gör det möjligt att ändra servicenivå under avtalstiden. Sanktioner reglerar vad som händer vid avvikelser i levererad servicenivå.

Vad är skillnaden mellan SecureOperations och andra drifttjänster på marknaden?

Skillnaderna är flera. SecureOperations drar nytta av innovationsteknologierna i respektive produktlösning, medan konkurrensen oftast bygger sina drifttjänster generiska för att fungera med så många olika produkter som möjligt. Effekten blir att SecureOperations levererar effektivare funktioner genom att dra nytta av produkternas s.k. ”next-gen”-funktioner. SecureOperations kan fungera som en backup till den egna driften och behöver inte vara definitiv outsourcing. Genom modellen ”Codrive” möjliggörs kunskapsöverföring till den egna driftpersonalen. SecureOperations är modulärt uppbyggd och flexibel i SLA jämfört med andra tjänster. Sist men kanske inte minst så säger många av våra kunder att vi genom vårt engagemang sticker ut jämfört med tidigare leverantörer.

Vem utför tjänsterna?

Tjänsterna utförs av vår egen, certifierade personal i Sverige.

Finns tjänsterna 24/7/365 ?

Ja, vi arbetar med såväl globala kunder som verksamheter med dygnet-runt-drift.

FAQ Hyperconverged solutions