Expertsupport

Fokus på driftssäkerhet och effektiv avhjälpning

Vår kundsupport bemannas uteslutande av erfarna teknikexperter och baseras på vår supportmodell SecurePlus.

För att kunna hjälpa och bistå på bästa sätt använder vi oss av ett ärendehanteringssystem. Varje supportärende tilldelas ett unikt ärendenummer som hjälper er att följa ärendets utveckling online. Vi arkiverar och har tillgång till historik på samtliga supportärenden och konfigurationsförändringar.

  1. Fel och problemavhjälpning kontorstid (vardagar 08:00-17:00) via telefon, webb eller e-post.
  2. Supportärenden öppnas direkt i Helpdeskportalen eller i via e-post till: support@radpoint.se.
  3. Telefon +46-8-41071112

När du registrerar ett supportärende

Det här kan du göra för att vi effektivt ska kunna påbörja felavhjälpning:

  • Beskriv problemets påverkan på er IT-miljö.
  • Beskriv problemet så detaljerat som möjligt.
  • Ange serienummer och mjukvaruversion.
  • Skicka med relevanta loggar, skärmdumpar och eventuell nätskiss.
  • Skicka om möjligt med en Tech-support fil.