Våra tjänster

Drift, konsulting och support

Drift
Radpoint Secure Operations

SecureOperations är tillförlitliga drifttjänster där vi tar ansvar för funktion, kvalitet, tillgänglighet och förvaltning. Oavsett om det handlar om e-post, brandvägg, nätverk, WI-FI, virtualiseringsplattform eller backup/DR utgår tjänsten från att vi utifrån best-practice utvecklar konfigurationer och policys som garanterar optimal funktion.

Arbetssättet säkerställer att teknologin i tjänstens produkter kommer till maximal nytta. Genom övervakning och rapportering säkerställer vi kvalitet och SLA-uppfyllnad. Alla tjänster utförs av egen personal som är experter på cybersäkerhet, nätverk och smarta datacenter. Dessa experter arbetar uteslutande i vår support- och driftgrupp med våra ytterst selektivt utvalda produkter och teknologier.

Vi har utfört driftsättningar av hundratals lösningar baserade på våra teknologier och produkter. Vi utför expertsupport på alla dessa lösningar för kunder som har egen IT-drift. Denna erfarenhet ligger till grund för hur vi själva ser att lösningen skall förvaltas.

Genom kontinuerliga avstämningsmöten, avrapporterar vi tjänstens funktion och kvalitet.

Grundidén är väldigt enkel: Vi paketerar bästa produkt med bästa bästa praktiska kunskap och ett personligt engagemang. Kort sagt: vi bryr oss!

Läs mer
secure-operations-emblem-360

Konsulting

Secure Knowledge

Analys, revision, design, implementation, uppgradering och andra expertinsatser av certifierade konsulter. Vi tar dig igenom allt från förstudier till de svåra problemen.

En produkt blir aldrig bättre än dess konfiguration. Därför fokuserar vi på att förvalta och utveckla vår konfigrationbas för bästa avkastning och verkningsgrad på den hård- och mjukvara vi rekommenderar. Vi kallar det för vår Grundplåt, och det är något vi jobbat med sen 2009.

secure-knowledge

”Våra tjänster utförs av seniora och certifierade konsulter, som tillåts fokusera, för att besitta vad vi kallar en breddspets. En gedigen IT-bredd som grund, med spetsexpertis inom våra fokusområden. För våra kunder säkrar breddspetsen kvalité och ledtid i uppdragen. Konsulterna trivs eftersom de vet att de alltid har rätt förutsättningar att göra ett professionellt jobb. Vi är faktiskt unika i Sverige här.”

Göran Walles, CTO Radpoint

Support
SecurePlus Expertsupport 9-5, 24/7

Vår kundsupport bemannas uteslutande med erfarna teknikexperter och baseras på vår supportmodell SecurePlus.

För oss är support en hjärtefråga. När vardagen kryper på i ditt IT-projekt är det en väl fungerade helpdesk där du snabbt kan få svar på dina frågor som kan vara avgörande. Vi ser det som vår plikt att tillhandahålla en support och service som ger dig trygghet. Det handlar inte bara om att få svar på frågor, det handlar också om vår kundrelation och vårt varumärke som en ledande expert inom säkerhet, nätverk och smarta datacenter.

Läs mer
expertsupport