Velocloud

Software-Defined WAN på riktigt

VeloCloud är den enda leverantör som fullt ut har sin SD-WAN tjänsteplattform i molnet.

VeloCloud ger möjlighet till WAN-optimering samtidigt som man kan utöka åtkomsten till företagets affärskritiska applikationer och molntjänster. På ett enkelt sätt kan man även rulla ut nya tjänster i sitt WAN utan att behöva installera ny hårdvara på kontoren.

Vad gör Veloclouds erbjudande speciellt?

Veloclouds SD-WAN använder Cloud Gateways placerade i samtliga större datacenter världen över. Dessa Cloud Gateways hjälper dig att optimera åtkomsten från dina kontor till SaaS- och molntjänster (Office 365, Amazon AWS, etc).

Optimeringen låter bl.a. dina användare utnyttja tillgänglig bandbredd bättre genom applikations-baserad QoS och korrigerar för störningar i videokonferenser.

Som en av få SD-WAN-leverantörer låter Velocloud dig kommunicera direkt mellan kontoren med samma optimering som mot molntjänster.

Hur köper jag Velocloud?

Velocloud konsumeras helt och hållet som en tjänst, baserat på hur mycket bandbredd vardera kontor ska optimera. Under löpande avtalstid går det också mycket enkelt att bygga ut med fler kontor eller uppgradera befintliga kontors bandbredd.

Velocloud har ingen separat kostnad för trafikvolym, utan det är ”flat-rate” som gäller.

När det ursprungliga avtalet löper ut väljer du om du vill förnya avtalet eller skicka tillbaka utrustningen – du äger ingen hårdvara.

Hur hanterar jag lösningen?

Veloclouds lösning hanteras helt och hållet genom en webtjänst, placerad i molnet. Det enda som placeras i din egen miljö är din gateway.

All konfiguration hanteras i mall-format vilket gör det enkelt att rulla ut en likvärdig miljö på samtliga kontor. När du skickar ut en ny hårdvara så är den förberedd så att dina användare på plats enbart behöver koppla in den och så är de igång på två minuter.

Kunde inte ha varit enklare!

Veloclouds mervärden

1

Prestanda och tillförlitlighet

VeloCloud levererar hybrid-WAN med hög prestanda, pålitlighet, kommunikations- och operatörsflexibilitet. Allt för att säkerställa optimal prestanda även för de mest krävande applikationer, såsom röst och video.

2

Virtuella tjänster

Minimera antalet enheter på fjärrkontoren genom att, med ett par klick integrera virtuella tjänster så väl lokalt som i molnet.

3

WAN i molnet

Eliminera flaskhalsarna i datacentret med ett färdigt WAN-nätverk i molnet för att tillhandahålla en optimerad och direkt kommunikation till såväl publika som privata moln.

4

Automatisering och administration

Aktivera ”Zero-touch” fjärrkontors-etablering med hjälp av VeloClouds automatisering och policy-baserad administration.