Vilka är vi?

Vi är Sveriges största fristående expertleverantör av cybersecurity och smarta datacenter

Trygga och tillgängliga IT-miljöer är vår passion! Vi är ledande experter på cybersecurity och vårt erbjudande omfattar klienter, smarta datacenter och molnet. Vi levererar optimerade tjänster där vi tar fullt ansvar för funktion, kvalitet, tillgänglighet, förvaltning och utveckling.

Tjänsterna baseras på innovativ teknologi kombinerat med best-practices från över 200 kunder. Alla tjänster utförs av vår egen certifierade personal där arbetet följer säkerhetstrappan; en utvecklad säkerhetsmetodik baserad på ”Zero Trust”- modellen som ger verksamheten rätt nivå av säkerhet.

Vi är Radpoint

Vår verksamhet är inriktad på en enda sak; att våra kunders IT-miljöer är trygga och tillgängliga, dygnet runt, året om. Våra smarta drifttjänster SecureOperations sträcker sig från endpoints, via det smarta datacentret och ut i molnet.

Vi är Sveriges mest teknikdrivande företag inom cybersecurity och omsätter innovativa teknologier i mätbara skillnader och kundvärden. Vi teknikspanar kontinuerligt och utmanar status quo.

Vi vinner kundförtroenden baserat på sakliga funktionella dialoger, kunskap och engagemang. Resultatet av ett samarbete med oss är högkvalitativa leveranser implementerade inom projektets givna ramar gällande tid, ekonomi och funktion.

Med delaktighet, lagkänsla och respekt arbetar vi långsiktigt tillsammans med våra kunder, medarbetare och tillverkare. Det stärker vår attraktionskraft, både som samarbetspartner och arbetsgivare.

Vår ledningsgrupp
Fredrik Hökegård, vd

”Kärnan i vår verksamhet är att skapa trygga och tillgängliga IT-miljöer, med digital kvittens. Det är vad vi brinner för”. 

Fredrik Hökegård, VD

Snabba fakta om Radpoint

Vi levererar smarta lösningar och drifttjänster under flaggan SecureOperations.

Säkerhetslösningar på rätt nivå genom digital kvittens vilken bekräftar att det verkligen fungerar är vårt signum.

Över 200 myndigheter, kommuner och större privata företag i de flesta branscher finns bland våra kunder.

Sedan 2009 har vi varit Sveriges största fristående expertleverantör av cybersecurity och smarta datacenter.

Två år i rad (2016 och 2017) har vi blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri för god tillväxt och välskött ekonomi.

2018 gick vi ihop med Layer 8 IT-Services som har en erkänd leveransförmåga inom smarta datacenter.

Vi har kontor i Solna (HK), Umeå, Jönköping och Göteborg.

Omsättning (fiskalt år 2017): 165 MSEK

Workshops, seminarium och kunskapsutbyte ligger i vårt DNA

I snart ett decennium har vi tillsammans med kunder och tillverkare årligen genomfört Radpoint Summit och Technical University. Båda forumen syftar till relevant omvärldsanalys och informationsutbyte, där Technical University dyker djupare ner i teknologierna. Genom workshops och seminarier belyser vi specifika delar av vårt erbjudande. Syftet är att vägleda deltagare i sin jakt efter de bästa verktygen för sina unika behov och specifika verksamheter.

Evenemangskalendern

Varför ska jag välja Radpoint som leverantör?

Vi är specialiserade och kan genom vårt fokus säkerställa expertkunskap genom hela livscykeln; från implementation till support och utveckling. Vi är övertygade om att vårt engagemang och vår kunskap ger en väsentligt förbättrad säkerhet för våra kunder.

Varför väljer nya kollegor att börja på Radpoint?

Vi är ett fantastiskt bolag med kompetenta kollegor och en härlig atmosfär på jobbet. Vi satsar mycket på kvalitet och kompetensutveckling och uppskattar när folk utvecklas. Våra medarbetare trivs bra och vi är stolta över vår mycket låga personalomsättning. Från våra leverantörer får vi utmärkelser som bekräftar vår kompetens och position på marknaden. Vi har en stabil lönsamhet och växer kontrollerat.

Ni talar ofta om digital kvittens, vad menar ni med det?

Vi erbjuder en effektiv rapportering som ger verksamheten kvittens på drift- och säkerhetsstatus, vilket ligger till grund för fortsatt säkerhetsarbete. Det låter kanske självklart, men detta saknas alldeles för ofta i praktiken.

FAQ Hyperconverged solutions