Webinar

Inspelade webinars om säkerhet, nätverk och smarta datacenter

WEBINAR: Hur kan vi identifiera och utreda cyberattacker

Tillsammans med Palo Alto Networks höll vi i början på december 2018 ett webinar om hur man kan identifiera och utreda cyberattacker. Att följa en attack genom dess olika angreppsfaser är i många fall ett tidskrävande och kunskapsdrivet arbete. I det här webinaret visar vi hur du kan följa en attack från start till slut.

Utreda cyberattacker