Zerto

Framtidssäkrad Disaster Recovery

Zerto Disaster Recovery-lösningar ersätter traditionella lagrings-baserade (SAN/NAS) BCDR-lösningar som inte är tänkta för virtuella miljöer.

Zerto tillhandahåller en lösning för ”business continuity” och ”disaster recovery” (BCDR)  för virtualiserad IT-infrastruktur. Zerto vann ”Best of Show” på VMworld 2011, ”Best of VMworld” 2014, och även ”Product of the Year år 2011, 2012 och 2013 tack vare deras mjukvara, Zerto Virtual Replication.

Varför välja Zerto?

Zertos prisbelönta hypervisor-baserade replikerings-programvara gör det möjligt att anpassa er Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) plan med er IT-strategi.

Genom att använda hypervisor-baserade datareplikering kan du minska DR-komplexiteten och hårdvarukostnaderna. Samtidigt som du skydda dina affärskritiska virtualiserade applikationer, servrar och databaser.

Oavsett om du använder VMware vSphere hypervisor eller Microsofts Hyper-V.

Varför ska min lagring INTE ansvara för Disaster Recovery?

Fördelar med virtualisering är ökad flexibilitet, bättre utnyttjande av resurser och minskade drift- och underhållskostnader.

Men äldre ”Business Continuity” -lösningar för virtualiserade affärskritiska applikationer begränsar dessa fördelar. De är komplicerade att hantera, stöder inte avancerade virtualiseringsfunktioner och kräver ytterligare hårdvaru- och mjukvaruresurser. Många fördelar som förväntas när IT-miljön virtualiseras – lägre kostnader, förenklad hantering – går förlorade.

Som ett resultat, är din IT-strategi inte i linje med affärsverksamheten – du behöver då jonglera en virtualiserad produktionsmiljö med en fysisk replikeringslösning.

Kan Zerto hantera multi-site replikering?

Zerto Virtual Replication kan replikera VMs mellan två eller flera siter. Det minimikrav som finns är bandbredd om minimum 10 Mbps och latens lägre än 2000 ms.

Man kan replikera mellan VMware till VMware, Hyper-V till Hyper-V, eller VMware <-> Hyper-V. Man kan även replikera till publika moln såsom Amazon, Azure, IBM Cloud samt ett antal DR-a-a-S Service providers.

Vill man så kan man replikera samma VMs eller grupper av VMs till flera siter oavsett egen datahall eller publik molntjänst.

FAQ Hyperconverged solutions

CASE: LKAB MIGRERAR HELA SIN SERVERPARK TILL EN HYPERKONVERGERAD LÖSNING

LKAB, med storskalig järnmalmsbrytning som pågått i snart 130 år, har ett livsviktigt digitalt hjärta som pumpar runt funktioner för personsäkerhet, administration och gruvdrift varje dag. Vi hjälpte dem att migrera sin serverpark till ett hyperkonvergerat datacenter.

Ladda ned PDF
LKAB hyperkonvergerat case